پنج‌شنبه 8 خرداد 1399

۹۹‌‌ ‌‌‌درصد اراضى منابع طبیعى ایلام ممیزى شد.

مديرکل منابع طبيعى استان ايلام از مميزى شدن 99درصد از اراضى منابع طبيعى استان خبر داد. ‌‌”عنايت جهاني” روز سه‌شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: از يک ميليون و 700هزار هکتار عرصه منابع طبيعى استان تاکنون يک ميليون و 670 هزار هکتار آن شناسايى و مميزى شده‌است. ‌وى ادامه داد: اجراى مميزى اراضى به منظور تعيين مالکيت دولت بر اين عرصه‌هاى طبيعى است که در قالب طرحى به نام طرح مميزى و تفکيک انفال صورت مى‌گيرد. ‌وى اظهار داشت: براى بهره‌بردارى از اين عرصه‌ها بايد سند مالکيت اين اراضى اخذ شود. ‌وى خاطرنشان کرد: تاکنون سند مالکيت يک ميليون و 604هزار هکتار از اين اراضى اخذ شده که معادل 96درصد کل منابع طبيعى استان است. ‌وى تصريح کرد: با انجام اين اقدامات خوشبختانه استان ايلام از نظر شاخص مميزى رتبه اول پيشرفت فيزيکى را در کشور بدست آورده است. ‌وي، ابراز اميدوارى کرد: با اجراى طرح مميزى اقدامات مناسبى براى حفاظت و صيانت از مراتع و عرصه‌هاى طبيعى استان انجام گيرد. ‌استان ايلام با 20هزار کيلومتر مربع در غرب کشور واقع است.‌‌ ‌حاجيان در بخش پايانى سخنان خود از احداث چهار هزار و 600متر کانال آبرساني، اجراى 65 طرح آبيارى تحت فشار، تجهيز دوهزار و 650 هکتار از اراضى کشاورزى با هزينه اى بالغ بر 40 ميليارد ريال طى هشت ماه گذشته خبر داد.

نظرات ارسال نظر