پنج‌شنبه 8 خرداد 1399

گردهمایی اصلا‌ح‌طلبان ایلا‌م به میزبانی اعتماد ملی برگزار شد

اعتماد ملي: اولين جلسه مشترك احزاب اصلا‌ح‌طلب استان ايلا‌م در سال‌جاري به ميزباني حزب اعتماد ملي در دفتر اين حزب برگزار شد.

در اين جلسه كه به منظور فراهم شدن زمينه همگرايي و همفكري احزاب و فعالا‌ن سياسي اصلا‌ح‌طلب در جهت تسريع در برنامه‌هاي مورد نظر در عرصه انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلا‌مي برگزار شد، توسعه فعاليت‌هاي حزبي در استان و همچنين پيگيري موضوع اتحاد ملي و انسجام اسلا‌مي مورد تبادل نظر قرار گرفت. محمدرضا ناصري‌شوهان رئيس شوراي مركزي حزب اعتماد ملي در استان ايلا‌م نيز با اشاره به اهميت انتخابات مجلس هشتم گفت: پس از برگزاري انتخابات شوراها و موفقيت چشمگيري كه براي اصلا‌ح‌طلبان حاصل شد بايد در انتخابات مجلس با انسجام و برنامه‌ريزي بهتري زمينه مشاركت گسترده مردم در اين انتخابات را فراهم ك

نظرات ارسال نظر