سه‌شنبه 17 تیر 1399

آخرین وضعیت بنگاه‌های‌اقتصادی زودبازده تا ‌۲۰ اردیبهشت - کمترین تسهیلات‌را بانک‌های ایلامی پرداخت ‌کردند

از بين 742 هزار و 945 طرح ارائه شده به بانك‌ها مربوط به بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و زودبازده در سال گذشته استان فارس با 69 هزار و 969 طرح بيشترين و استان سمنان با چهار هزار و 958 طرح كمترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند كه ميزان اشتغال پيش‌بيني شده براي استان فارس 158 هزار و 794 نفر و براي سمنان 34 هزار و 469 نفر است.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال ايسنا بر اساس آخرين آمار ارائه شده از سوي وزارت كار و امور اجتماعي (از اسفند 84 تا بيستم ارديبهشت ماه امسال) بيشترين مبلغ پيش‌بيني شده براي پرداخت وام به بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده مربوط به استان خوزستان با 39 هزار و 12 ميليارد ريال و كمترين آن نيز مربوط به استان خراسان شمالي با سه‌هزار و 360 ميليارد ريال بوده است.

همچنين در استان آذربايجان‌غربي 41 هزار و 592 طرح و در استان سمنان دو ‌هزار و 700 طرح به تاييد بانك‌ها رسيده است كه اين استان‌ها به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان طرح‌هاي تاييد شده را به خود اختصاص داده‌اند.

بيشترين ميزان اعتبارات بانكي اختصاص يافته به اين طرح در سال 84 و 85 مربوط به استان خوزستان با 23 هزار و 76 ميليارد ريال و كمترين آن متعلق به استان چهارمحال و بختياري با 3140 ميليارد ريال بود.

بيشترين قرارداد‌ها در استان آذربايجان‌غربي با 30 هزار و 316 قرارداد منعقد شده اما بيشترين ميزان تسهيلات مبلغ قرارداد‌ها منعقد شده مربوط به استان خوزستان با 12 هزار و 439 ميليارد ريال بود، همچنين بانك‌هاي استان خوزستان بيشترين ميزان تسهيلات را تاكنون به بنگاه‌ها پرداخت كردند كه مبلغ اين تسهيلات 11 هزار و 47 ميليارد ريال بود در مقابل ايلام، با پرداخت 873 ميليارد ريال كمترين پرداختي به بنگاه‌ها را در بين استان‌ها داشت.

با تسهيلات پرداخت شده به بنگاه‌ها بيشترين ميزان اشتغال جديد پيش‌بيني شده در استان تهران با 84 هزار و 822 شغل و كمترين آن در استان سمنان با 5666 شغل محقق خواهد شد.

بر اساس آمار در آذربايجان‌غربي شاهد بهره‌برداري از 22 هزار و 635 طرح بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده بوديم اين درحالي است كه تنها 349 بنگاه در استان سمنان به بهره‌برداري رسيد.

همچنين تا پايان سال گذشته بيشترين ميزان اشتغال ايجاد شده از طريق بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده در استان تهران بود كه 85 هزار و 635 شغل در اين استان و كمترين آن در استان سمنان با 907 شغل ايجاد شد.

نظرات ارسال نظر