دستگاه‌های اجرایی ایلام باید از صنعتگران استان حمایت کنند

معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام گفت: دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي بايد از صنعتگران اين استان حمايت كنند.

"مسعود اسكندري" بيان كرد: با توجه به نياز صنعتگران ايلامي براي حمايت از فعاليتهاي آنان، دستگاه‌هاي اجرايي بايد با اختصاص سهميه مشخص از اين قشر حمايت كنند.

وي افزود: بر اساس برنامه دولت در حمايت از اين قشر و به استناد بند(ح) تبصره هفت قانون بودجه سال ‪ ،۸۳‬كليه دستگاه‌هاي اجرايي استان مي‌توانند نيم درصد از اعتبارهاي عمراني را به خريد صنايع دستي به عنوان جايزه در آيينهاي خود و موارد قانوني ديگر اختصاص دهند.

وي با تاكيد بر ضرورت اجرايي شدن كامل اين دستورالعمل تصريح كرد: اين در حاليست كه تاكنون اقدامات اندكي در اين خصوص از سوي برخي دستگاه‌هاي اجرايي استان صورت گرفته است.

اسكندري با تقدير از سياستهاي دولت در زمينه حمايت از صنعتگران تاكيد كرد: در صورت اجراي اين طرح حمايت از صنعتگران استان وارد مرحله جديتري مي‌شود.

وي بااشاره به كيفيت بالا و پيشينه ساخت صنايع دستي در استان تاكيد كرد:
حمايت دستگاه‌هاي اجرايي از صنعتگران اين استان سبب شكوفايي بيش از پيش اين بخش مي‌شود.

حدود هشت هزار صنعتگر فعال در استان ايلام اكنون با وجود امكانات حمايتي اندك انواع صنايع دستي از قبيل فرش و گليم توليد مي‌كنند

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -11روز