کتابخانه مرکزی ایلام ۲ میلیارد تومان دیگر اعتبار لازم دارد.

مرتضی محمد زاده کمبود نیروی انسانی و کتاب را از جمله مشکلات کتابخانه های عمومی استان ایلام برشمرد و گفت : کتابخانه مرکزی استان با صرف هزینه ای معادل 5/1 میلیارد تومان 35 تا 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیمانکار آن (سازمان مسکن و شهرسازی استان) قول داده است تا 19 ماه دیگر در پائیز 87 آن را به ما تحویل دهد.
مدیر امور کتابخانه های عمومی استان ایلام در گفتگو با مهر، درباره وضعیت فعلی کتابخانه ها افزود: در حال حاضر 23 کتابخانه عمومی فعال و یک کتابخانه سیار داریم که به زودی نیز پنج باب دیگر مورد بهره برداری قرار گرفته و به تعداد قبلی اضافه می شوند. البته این کتابخانه های جدید نیاز به حداقل 10 کتابدار دارند که هنوز این تعداد نیروی انسانی تامین نشده است.

وی با اشاره فضای کتابخانه ای موجود در استان ایلام، ادامه داد: زیربنای کتابخانه های موجود و در دست احداث 16 هزار متر مربع است. با توجه به این آمار، به ازای هر 23 هزار و 700 نفر یک کتابخانه عمومی وجود دارد، با این وجود رتبه ششم کشور را نیز داریم. همچنین به ازای هر 100 نفر نیز 166 سانتی متر مربع فضای کتابخوانی وجود دارد و از این لحاظ نیز در رتبه پنجم کشور هستیم. کتابخانه های استان حدود 250 هزار عنوان کتاب را در 330 هزار جلد در خود جای داده اند.

مرتضی محمدزاده همچنین در خصوص وضعیت کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان ایلام گفت: در حال حاضر 46 نفر کتابدار داریم و سهم هر کتابخانه دو نفر است. البته ما علاوه بر 10 کتابدار مورد نیاز برای کتابخانه های آماده بهره برداری، حداقل 10 نفر دیگر نیاز داریم. به لحاظ حقوقی نیز باید گفت کتابداری نداریم که طلبی از ما داشته باشد و تمام نیروهایمان حقوق و مزایای خود را دریافت کرده اند.

مدیر امور کتابخانه های عمومی استان ایلام همچنین با اشاره به روند ساخت کتابخانه مرکزی استان ایلام افزود: ساخت این کتابخانه در زیربنایی معادل پنج هزار و 150 متر مربع و از سال 1380 آغاز شد، اما به دلیل کمبود اعتبارات از سال 81 تا 83 عملیات آن متوقف مانده بود.

وی اضافه کرد: خوشبختانه آذر ماه سال گذشته در سفر استانی رئیس جمهور و از محل اعتبارات این سفر، مبلغ 700 میلیون تومان به کتابخانه مرکزی استان اختصاص یافت که 90 درصد از این مبلغ هزینه شده است. با این وجود کتابخانه مرکزی استان تا زمان بهره برداری نیازمند 2 میلیارد تومان دیگر اعتبار است.

محمد زاده در خصوص وضعیت بدهی نیم درصدی شهرداری های استان نیز گفت: رقمی که شهرداری ها در مورد نیم درصد اعلام می کنند، واقعی نیست. چرا که آنها نیم درصد را از یک بند درآمدهایشان محاسبه می کنند. با این وجود هم ما بدون احتساب بدهی سال 85 از هفت شهرداری استان تنها توانسته ایم 40 میلیون تومان بگیریم.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 13روز