پنج‌شنبه 8 خرداد 1399

‪ ۲۰‬میلیارد ریال برای ادامه ساخت کتابخانه مرکزی ایلام نیاز است

مديرامور كتابخانه‌هاي عمومي استان ايلام گفت: براي ادامه ساخت كتابخانه مركزي ايلام ‪ ۲۰‬ميليارد ريال اعتبار ديگر نياز است.

"مرتضي محمدزاده" روز پنجشنبه در گفت و گو باخبرنگار ايرنا بااشاره به اينكه هم‌اكنون اغلب كتابخانه‌هاي عمومي اين استان باكمبود نيروي انساني و كتاب مواجه هستند، گفت: براي ساخت كتابخانه مركزي در شهر ايلام تاكنون ‪۱۵‬ ميليارد ريال هزينه شده و بين ‪ ۳۵‬تا‪ ۴۰‬درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

وي اضافه كرد: پيمانكار اين پروژه (سازمان مسكن و شهرسازي استان ايلام) قول داده كه با تامين اعتبار مورد نياز (‪ ۲۰‬ميليارد ريال ديگر) تا ‪ ۱۹‬ماه آينده يعني در پائيز ‪ ۸۷‬اين پروژه را به اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي تحويل دهد.

مدير امور كتابخانه‌هاي عمومي استان ايلام درباره وضعيت فعلي كتابخانه‌ها افزود: در حال حاضر ‪ ۲۳‬كتابخانه عمومي فعال و يك كتابخانه سيار داريم كه بزودي نيز پنج باب ديگر مورد بهره‌برداري قرار گرفته و به تعداد قبلي اضافه مي‌شود.

محمدزاده افزود: البته اين كتابخانه‌هاي جديد نياز به حداقل ‪ ۱۰‬كتابدار دارند كه هنوز اين تعداد نيروي انساني تامين نشده است.

وي بااشاره به فضاي كتابخانه‌اي موجود دراستان ايلام‌گفت:زيربناي كتابخانه هاي موجود و در دست احداث ‪ ۱۶‬هزار مترمربع است كه باتوجه به اين آمار، به ازاي هر ‪ ۲۳‬هزار و‪ ۷۰۰‬نفر يك كتابخانه عمومي وجود دارد.

به گفته وي، بااين وجود استان ايلام رتبه ششم كشور را نيز در خصوص كتابخانه عمومي دارا مي‌باشد.

وي اضافه كرد: همچنين به ازاي هر ‪ ۱۰۰‬نفر نيز ‪ ۱۶۶‬سانتي‌مترمربع فضاي كتابخواني وجود دارد و از اين لحاظ نيز در رتبه پنجم كشور هستيم.

كتابخانه‌هاي عمومي استان ايلام حدود ‪ ۲۵۰‬هزار عنوان كتاب را در ‪۳۳۰‬ هزار جلد در خود جاي داده اند.

مرتضي محمدزاده همچنين در خصوص وضعيت كتابداران شاغل در كتابخانه‌هاي عمومي استان ايلام گفت: در حال حاضر ‪ ۴۶‬نفر كتابدار داريم و سهم هر كتابخانه دو نفر است كه البته ما علاوه بر ‪ ۱۰‬كتابدار مورد نياز براي كتابخانه‌هاي آماده بهره‌برداري، حداقل ‪ ۱۰‬نفر ديگر نياز داريم.

مدير امور كتابخانه‌هاي عمومي استان ايلام همچنين با اشاره به روند ساخت كتابخانه مركزي استان ايلام افزود: ساخت اين كتابخانه در زيربنايي معادل پنج هزار و ‪ ۱۵۰‬مترمربع و از سال ‪ ۱۳۸۰‬آغاز شده، اما به دليل كمبود اعتبارها از سال ‪ ۸۱‬تا ‪ ۸۳‬عمليات آن متوقف مانده بود.

وي اضافه كرد: خوشبختانه آذر ماه سال گذشته در سفر استاني رييس جمهور و از محل اعتبارهاي اين سفر، مبلغ هفت ميليارد ريال به كتابخانه مركزي استان اختصاص يافت كه ‪ ۹۰‬درصد از اين مبلغ هزينه شده است كه‌بااين وجود كتابخانه مركزي استان تا زمان بهره‌برداري نيازمند ‪ ۲۰‬ميليارد ريال ديگر اعتبار است.

نظرات ارسال نظر