طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در ایلام آغاز شد

جراي طرح توانبخشي مبتني بر جامعه(‪ (CBR‬در شهرستان شيروان چرداول استان ايلام آغاز شد.

مركز توانبخشي مبتني بر جامعه براي اولين بار در روستاي "قنات‌آباد" شهرستان شيروان‌چرداول با حضور جمعي از مسوولان كشوري و استاني روز سه‌شنبه براي نخستين بار در كشور افتتاح شد.

به گفته معاون توانبخشي بهزيستي ايلام در اجراي اين طرح خدمات توانبخشي شامل شناسايي معلولان، آموزش، ارجاع و اشتغال آنان در مناطق روستايي كشور ارائه مي‌شود.

دكتر "يونس نوري‌زاده" افزود: اين طرح با رويكرد چند بخشي و استفاده از منابع متعدد موجود در جامعه به منظور پيشبرد برنامه‌هاي توانبخشي در سطح روستاها اجرا مي‌شود.

وي ادامه داد: اين طرح در سال ‪ ۱۳۸۰‬با عنوان (‪ (PHC‬با همكاري خانه‌هاي بهداشت در كليه روستاهاي كشور اجرا شد و اكنون در سال‌جاري با عنوان طرح مبتني بر جامعه (‪ (CBR‬ارائه مي‌شود.

وي اظهار داشت: اين طرح با همكاري دهداريها، فرمانداريها، بخشداريها و دفتر شهري و روستايي استانداريها به منظور شناسايي معلولان و خدمت به آنها اجرا مي‌شود.

وي، هدف از اجراي اين طرح را شناسايي توانمنديهاي معلولان در جهت تقويت و اصلاح نگرش در جامعه به اين قشر ذكر كرد.

شهرستان شيروان چرداول در ‪ ۴۵‬كيلومتري مركز ايلام واقع است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -7روز