مصوبات هیات دولت دانشگاه ایلام را در مسیر توسعه قرار داده است

رييس دانشگاه ايلام گفت: مصوبات هيات دولت در جريان دومين سفر استاني به ايلام، اين دانشگاه را در مسير توسعه قرار داده است.

دكتر "عباس قرباني" روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود:
تكميل خوابگاه دانشجويي، مسجد دانشگاه، كتابخانه مركزي، آزمايشگاه و سلف سرويس دانشجويي جزو مصوبات دولت در اين دانشگاه بوده است.

وي ادامه داد: خوابگاه دانشجويي الغدير دانشگاه ايلام با مساعدت و كمك دو ميليارد و ‪ ۵۰۰‬ميليون ريالي هيات دولت در ماه‌هاي گذشته به بهره‌برداري رسيد.

او اظهار داشت: ‪ ۵۰۰‬ميليون ريال اعتبار مساعدت هيات دولت براي تكميل مسجد دانشگاه ايلام نيز جذب شده و اكنون ساخت اين مسجد در مراحل نهايي كار است.

رييس دانشگاه ايلام گفت: با جذب سه ميليارد ريال كمك براي احداث كتابخانه مركزي، آزمايشگاه و سلف سرويس دانشگاه عمليات ساخت آنها در روزهاي آينده شروع مي‌شود.

قرباني يادآور شد: با تحقق اين مصوبات گامهاي موثري در راستاي خدمات دهي مطلوب به دانشجويان دانشگاه ايلام برداشته شده است.

اكنون حدود پنج هزار دانشجو در رشته‌هاي مختلف دانشگاه ايلام به كسب تحصيل اشتغال دارند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 20ماه و -13روز