سه تصادف نسبتا شدید در شهرستان مهران

امروز در سومین روز از سال نو حداقل سه تصادف نسبتا شدید در جاده های  منتهی به شهر مهران رخ داد. هنوز آماری از تعداد کشته ها و مجروهان این حوادث منتشر نشده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -14روز