شنبه 14 تیر 1399

۲۵۰۰ زائر عتبات سرگردان در مرز مهران

بيش از 2500 نفر از زائران كاروانهاي زيارتي عتبات عاليات در مرز مهران سرگردان شدند.


به گزارش فارس بيش از 2500 نفر از زائران عتبات عاليات شامل 35 كاروان از صبح امروز يكشنبه كه قصد سفر به عراق را داشتند، در مرز مهران به خاطر عدم هماهنگي از سوي مسئولين مربوطه تاكنون سرگردان مانده‌اند.
بر اساس گزارش خبرنگار فارس اين عده از زائران كه شامل زنان و كودكان و سالمندان مي‌شوند، از صبح امروز تاكنون بدون هيچ امكاناتي در مرز مهران بدون تكليف و سرگردان مانده‌اند و هيچ مسئول ذيربطي پاسخگوي به وجود آمدن اين مشكل نيست.

برخي از زائران در مرز مهران در گفت و گو با خبرنگار ما با گلايه از مسئولين مربوطه به خاطر رسيدگي نكردن به اين مشكل اظهار داشتند: با توجه به نبود امكانات و سرماي شديد شب، امكان وارد شدن صدمه به كودكان و زنان و سالمندان زياد است.

نظرات ارسال نظر