فراخوان مقاله فصلنامه‌ی علمی- پژوهشی زریبار

فراخوان مقاله
فصلنامه‌ی علمی- پژوهشی زریبار در نظر دارد فایل شماره‌ی آینده‌(64)ی خود را به کرماشان و ایلام اختصاص دهد. در این فایل به جنبه‌های مختلف ادبی(شعر،رمان،فولکلور،تاریخ ادبیات و نقد ادبی)،فرهنگی(مطالعات فرهنگی: فرهنگ عامه،فرهنگ سنتی و تولیدات فرهنگی )،اجتماعی(آسیب‌ها ومعضلات)، دینی (مذاهب و طریقت‌ها)،هنری ،تاریخی وهویتی  کرماشان و ایلام پرداخته خواهد ‌شد. لذا از کلیه‌ی نویسندگان،پژوهشگران و محققانی که‌ در این زمینه به تحقیق و تولید اثر مبادرت ورزیده‌اند دعوت به عمل می‌آید با ارسال آثار خود در وزین‌تر نمودن فایل کرماشان و ایلام فصلنامه‌ی زریبار مشارکت فرمایند;
1. نگاشتن مطالب  با دو زبان کوردی(سورانی و کلهری) و فارسی مجاز می‌باشد.
2. تعداد صفحات کمتر از 5 و بیشتر از 30 صفحه نباشد.
3. در حد امکان مطالب به صورت تایپ شده ارسال گردد.
4. حداکثر زمان ارسال مطالب تا پایان شهریورماه می‌باشد.

پست الکترونیک فصلنامه‌ی زریبار :
  ronankurd@ronankurd.com
آدرس پستی فصلنامه‌ی زریبار :
مریوان، صندوق پستی 194
تلفکس فصلنامه‌ی زریبار:
 3301345 - 0875
  ویب سایت:
www.ronankurd.com

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 18ماه و -14روز