کشف بیش از ۵۴ هزار ‌سی‌دی غیرمجاز در ایلام و آذربایجان‌غربی

خبرگزاري فارس: تيم بازرسي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ايلام طي عملياتي بيش از 7800 سي دي‌كپي غيرمجاز و 2300 سي دي غيراخلاقي را در سه ماه اول كشف و ضبط كرده است.
 

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي دبيرخانه ستاد مبارزه با محصولات غيرمجاز سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، از ديگر اقداماتي كه در اين عمليات انجام شده مي‌توان به پلمپ 7 واحد صنفي متخلف و اخطاريه به 16 واحد صنفي عرضه كننده محصولات سينمايي و سمعي و بصري غيرمجاز اشاره كرد.
در حال حاضر در اين استان 62 واحد صنفي عرضه كننده محصولات سينمايي و سمعي و بصري با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و 107 واحد بدون مجوز فعاليت دارند.

همچنين تيم بازرسي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان آذربايجان غربي با هماهنگي مقامات قضايي و همكاري مديريت نظارت بر اماكن عمومي، نيروي انتظامي، مجمع امور صنفي و اتحاديه بيش از 46500 سي‌دي كپي غيرمجاز و 4500 سي‌دي غيراخلاقي را در سه ماه سال جاري كشف و ضبط كرده است.
در اين عمليات 7 واحد صنفي متخلف پلمپ و به 17 واحد صنفي عرضه كننده محصولات سينمايي و سمعي و بصري غيرمجاز اخطاريه داده شد.
در استان آذريايجان غربي هم اكنون 29 واحد صنفي عرضه كننده محصولات سينمايي و سمعي و بصري با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و 14 واحد بدون مجوز فعاليت دارند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 3روز