استاندارایلام: دستگاه‌ها باید برنحوه هزینه تسهیلات اشتغالزایی نظارت کنند

استاندارا يلام گفت: دستگاه‌هاي اجرايي متولي طرحهاي اشتغالزا، بايد با جديت بر نحوه هزينه‌شدن تسهيلات اشتغالزايي زود بازده تخصيص داده شده به بنگاههاي كوچك، نظارت كنند.

"علي‌محمد آزاد" عصر يكشنبه در نشست اعضاي كارگروه اشتغال وسرمايه‌گذاري استان كه در سرسراي استانداري ايلام برگزار شد،افزود: نبايد حتي بخش كوچكي از اعتبارهاي بنگاههاي كوچك اقتصادي و زودبازده در محلي غير از ايجاد شغل هزينه شود و دستگاههاي متولي بخشهاي صنعت، كشاورزي و خدمات موظف به نظارت دقيق بر اجراي اين طرحها هستند.

وي افزود: هيچ‌گونه قصوري از سوي مسوولان در نظارت بر اين مهم پذيرفته نيست و درصورت مشاهده انحراف درمسير اجراي طرحها با مسببان برخورد قانوني مي‌شود.

وي تصريح كرد: دستگاه‌هاي اجرايي بايد به محض اجراي طرحهاي اشتغالزا، اطلاعات مربوط به نحوه هزينه كردن تسهيلات، ميزان اشتغالزايي و ليست كامل بيمه افراد را به كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري اعلام كنند، تا بانك اطلاعاتي طرحهاي اشتغالزاي استان به روز و دقيق باشد.

آزاد اظهارداشت: اعتبارات اشتغالزايي بايد به كار تبديل شود و بازخورد تزريق اين اعتبار به استان در ايجاد فرصتهاي شغلي و رونق اقتصادي مشخص باشد.

وي گفت: تاكنون از مجموع سه‌هزار و ‪ ۶۰۰‬ميليارد ريال اعتبار بنگاههاي كوچك اقتصادي و زودبازده بيش از يك هزار ميليارد و ‪ ۱۴۰‬ميليون ريال تسهيلات به متقاضيان اجراي طرحها پرداخت شده و بايد تلاش مسوولان در راستاي افزايش ميزان جذب اين اعتبار باشد.

وي همچنين ميزان قراردادهاي بسته شده از سوي بانكهاي عامل با مجريان طرحها را حدود دو هزار ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: با اجراي اين قراردادها در مجموع بيش از ‪ ۹‬هزار فرصت شغلي در استان ايلام ايجاد مي‌شود.

در نشست اعضاي كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان ايلام ‪ ۳۳‬طرح در بخشهاي صنعت، كشاورزي و خدمات با اشتغالزايي بيش از ‪ ۸۸‬نفر تصويب و براي تامين اعتبار ‪ ۱۹‬ميليارد ريالي به بانكهاي عامل معرفي شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 17ماه و 8روز