جمعه 13 تیر 1399

نامه وارده : هنر خفته در صدا و سیمای استان

بسم الله الرحمن الرحيم
هنر خفته در صدا و سيماي استان
هنر برتر از گوهر آمد پديد
در جامعه امروزي كه شعار اصلي دولت كريمه بر اشتغال جوانان اين مرز و بوم است و در استاني كه  هميشه واژه محروميت را به يدك مي كشد اعتقاد بنده بر اين است كه مسئولين استاني نقش به سزايي در اشتغال يا عدم اشتغالزايي ايفا مي كنند متاسفانه مسئولين در اين برهه از زمان اشتغال زايي را در بر پايي طرحههاي عظيم و گسترده  اقتصادي مي دانند كه تا آنجا كه نتايج و آمار نشان مي دهد اين طرحهها نتوانسته اند آنچان كه بايد و شايد  نيروي فعال جامعه را به ميدان بياورند  و دليل اصلي آن نيز نگاه تك بعدي فقط در زمينه اقتصادي به اشتغالزايي در جامعه است
حال اگر نيمي از اين سرمايه در زمينه هاي فرهنگي لحاظ شود قطعا بايد منتظر نتايج چشمگيري در اين زمينه باشيم يكي از نهاد هايي كه به طور وسيع و فراگير با اين مسئله ارتباط دارد صدا و سيماي استان است متاسفانه در چند سال اخير عملكرد صدا و سيماي استان باعث انزواي هنرمندان اين استان گرديده است صدا و سيماي استان آنچنان غرق در مسائل سياسي جامعه است كه هنر و هنر مند را بكلي از ياد برده است بسياري از هنرمندان كه به صورت جد در سالهاي گذشته با اين نهاد همكاري داشته اند و حتي امورات زندگي خود را از طريق كارهاي فرهنگي و هنري مي گذرانده اند اكنون در انزواي كامل نظاره گر مرگ تدريجي  موسيقي علي الخصوص موسيقي محلي استان  در صدا و سيما هستند اميد است صدا و سيماي استان با بستر سازي مناسب در زمينه هاي هنري باعث جذب و ساماندهي هنرمندان اين خطه از كشور عزيزمان گردد چه اشتغالزايي بهتر از اين كه جوانان با تشكيل گروههاي مختلف هنري و همكاري صميمانه با آن نهاد ارجمند پايه هاي هنر اصيل بومي اين استان را ترميم نمايد
با تشكر
هنر جو مجيد شريف نژاد  

نظرات ارسال نظر