زیرساخت های شهرک های صنعتی ایلام توسعه می یابد

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي ايلام گفت: زيرساخت هاي شهرك هاي صنعتي فعال در اين استان توسعه مي يابد.
گودرز كريمي روز سه شنبه در حاشيه بازديد از شهرك صنعتي ايوان در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: در حال حاضر 330 واحد صنعتي در قالب هفت شهرك صنعتي در اين استان فعال است.
وي افزود: 16 ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار از محل كمك هاي اين شهرك براي توسعه شهرك هاي صنعتي اين استان اختصاص يافته است.
وي تصريح كرد: اين ميزان اعتبار براي فعاليت تقويت زيرساخت ها نظير آسفالت محوطه، توسعه آب، برق، تلفن و حصاركشي محوطه ها و رنگ آميزي فضاي شهرك هاي صنعتي استان اختصاص يافته است.
گفتني است، با صرف اين اعتبار بخشي از نيازهاي واقعي شهرك هاي صنعتي از حيث زيرساخت ها تامين مي شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -11روز