دبیرانجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ایلام: برخورد با افکاردانشجو با خطوط قرمز۲۰ سال پیش‌غیرمنطقی است

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه ايلام، امنيت تشكل‌هاي دانشجويي را در جهات مختلف ضروري دانست و گفت: براي اين‌كه دانشجويان به تشكل‌ها اطمينان و نظراتشان را با نام آن تشكل اعلام كنند، امنيت بسيار تأثيرگذار خواهد بود.

مراد باسره در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن تأكيد بر اين‌كه دانشگاه با جامعه تفاوت مي‌كند، افزود: دانشگاه‌ جاي تصادم افكاربراي تسويه افكار است، به همين دليل مي‌توان بعضي عقايد راديكالي كه از ديد قانون اساسي و جزايي، جرم محسوب مي‌شود، در دانشگاه مطرح و به چالش كشيده شوند، درمورد آنها صحبت شود و در نهايت تسويه شده‌اش وارد جامعه شود. در نتيجه اعمال قانون‌هاي جزايي و قضايي براي اتفاقاتي كه دردانشگاه‌ها مي‌افتد، امري غيرعقلاني است.

وي اعتقاد برخي را كه فشارهاي جبري مانع از فعاليت‌ها مي‌شوند، نادرست خواند و اظهار داشت: اين به دانشجوها بستگي دارد، عده‌اي هستند كه سالهاست با برخورد قدرت روبرو هستند، ولي همچنان حرف خود را مي‌زنند و در كناراين‌ها، عده‌اي ديگرهم هستند كه به علت نگراني از آينده، كمي سكوت كرده‌اند. فشارهاي غيرعقلاني باعث مي‌شود، دانشجويان خيلي راحت‌تر وارد فعاليت‌هاي دانشجويي شوند.

اين فعال دانشجويي تصريح كرد: قدرت، محدوديت را در چارچوب اساس‌نامه‌ها تعريف مي‌كند. اين كه يك سري اساس‌نامه وجود داشته باشد و در چارچوب آن‌ها تشكل‌ها به فعاليت بپردازند، تا حدودي منطقي است اما غيرقابل تغيير بودن اساس‌نامه‌ها و برخورد با افكاردانشجوي امروزي با خطوط قرمز 20 سال پيش غيرمنطقي است.

وي خاطرنشان كرد: چارچوب كلي كار براي فعاليت و زيستن، مهم، مفيد و لازم است، اما اين چارچوب بايد با مقتضيات زمان تغيير كند. هيچ اراده‌اي نمي‌تواند چارچوب‌هاي قديمي را حفظ كند. اين چارچوب‌ها خود به خود شكسته و گسترده‌تر مي‌شوند.

باسره در پايان با بيان اين كه تا يك فضاي عقلاني و نقدپذيردر رابطه با ابراز عقايد و افكار كه نيازمند امنيت و آزادي در رابطه با ابرازعقايد و افكاراست، به وجود نيايد، نمي‌توان به تعادل و پايداري تشكل‌ها دست يافت، ادامه داد: دانشجو طرفدارعقلانيت است و دراين فضا است كه مي‌تواند رشد كند. اما فشارهاي مرئي و نامرئي كه تمايل ندارند تشكل‌ها به اين سمت بروند و آرام آرام عقايد خود را در فضايي تكثرگرا و نقدپذير عنوان كنند، سبب مي‌شوند تشكل‌ها در يك واكنش طبيعي به فضاي هيجاني و راديكالي روي آورن

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 10روز