ایلام فاقد بیمارستان آموزشی درمانی است

رييس دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفت: اين استان فاقد امكانات و تجهيزات بيمارستان آموزشي درماني است.

دكتر "كورش ساكي" روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: كليه بيمارستانهاي فعال در استان ايلام بيشتر كاربرد درماني داشته و فاقد تجهيزات و امكانات لازم براي ارايه برنامه‌هاي آموزشي است.

وي تاكيد كرد: استان ايلام بايد با بيمارستان استاندارد آموزشي درماني تجهيز شود.

او اظهار داشت: بيمارستان استاندارد آموزشي به امكاناتي از جمله آمفي تئاتر، كلاسهاي درس، اتاقهاي آموزش پزشكي و ايجاد شبكه‌هاي اينترنتي نياز دارد.

ساكي يادآور شد: گسترش بيمارستانهاي استاندارد آموزشي درماني نقش موثري در پرورش نيروهاي دانش‌آموخته پزشكي و ارايه خدمات مطلوبتر به بيماران دارد.

او به اخذ مجوز احداث بيمارستان ‪ ۲۰۰‬تختخوابي آموزشي درماني در استان ايلام اشاره كرد و افزود: در صورتيكه شرايط فراهم شود عمليات اجرايي اين بيمارستان ظرف ماه‌هاي آينده آغاز مي‌شود.

اكنون ‪ ۱۱‬بيمارستان درماني در استان ‪ ۶۰۰‬هزار نفري ايلام فعال است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 15ماه و -12روز