استاندار ایلام:رونق صنایع‌دستی ایلام در گرو گسترش آموزش است

استاندار ايلام در ديدار با معاون صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي كشور اعلام كرد: با وجودي كه تصور اغلب افراد از ايلام، استاني محروماست، اما بايد گفت، ايلام يكي از استان‌هاي برخوردار كشور به شمار مي‌آيد.

، "علي محمد آزاد" با اشاره به امكانات بالقوه فراوان در اين منطقه، يادآورشد: رونق كشاورزي و دامپروري، همچنين وجود 500 هزار هكتار جنگل در اين منطقه يكي از پتانسيل‌هاي قوي براي رونق صنايع‌دستي ايلام است.

وي با اشاره به جمعيت اندك استان و وجود قابليت‌هاي فراوان در منطقه، تصريح كرد: وسعت جنگل‌هاي ايلام چنان است كه به ازاي هر ايلامي يك‌هكتار جنگل وجود دارد.

"آزاد" ضمن اظهار تأسف از هراس بي‌دليل برخي صاحبان سرمايه براي سرمايه‌گذاري در اين منطقه، گفت: تشويق هنرمندان صنايع‌دستي و تقدير از آنها گام مؤثري براي معرفي پتانسيل‌هاي منطقه است.

وي با تأكيد بر اينكه امروزه اغلب اروپاييان خواستار فرش و گليم نقش برجسته اين استان هستند، افزود: نبود تقلب و تخلف در توليدات صادراتي به ميزاني بوده كه متقاضيان خارجي امروزه نام ايلام را اعتبار شايسته‌اي براي اين نوع زيراندازها مي‌دانند.

استاندار ايلام ضمن درخواست از مسئولان دولتي مبني بر توجه جدي‌تر به صنايع‌دستي اين منطقه، گفت: در نظرداريم با ايجاد بازارچه‌اي در مرز مهران، صنايع‌دستي ايلام را به‌گونه‌اي شايسته به علاقه‌مندان معرفي كنيم.

وي از نبود پايگاهي ثابت براي آموزش رشته‌هاي متنوع صنايع‌دستي در اين استان، به‌عنوان نقطه ضعفي جدي يادكرد و ادامه‌داد: در صورتي كه جوانان و علاقه‌مندان ايلامي مكان ثابتي براي آموزش مستمر داشته‌باشند، رغبت بيشتري نسبت به رونق اين حوزه از خود نشان مي‌دهند؛ زيرا درحال حاضر صنايع‌دستي را به عنوان حرفه‌اي جانبي و سرگرم كننده مي‌نگرند.

آزاد، در پاسخ به ميراث‌آريا، در خصوص تأثير ايجاد كارگروهي مشترك با حضور همه ادارات كل و سازمان‌هاي استاني به رياست استانداري براي حل مسائل صنايع‌دستي، يادآور شد: گرفتاري‌هاي استان به ميزاني است كه درصدد محدودكردن كارگروه‌ها هستيم.

وي با اشاره به ارائه وام خوداشتغالي به 4 هزار صنعتگر ايلامي در سال گذشته، افزود: تنها در بحث فرش و گليم است كه مي‌توانيم برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشيم؛ زيرا به اين نتيجه رسيده‌ايم كه در بخش‌هاي ديگر پيشرفت چندان چشمگيري نداشته‌ايم.
استاندار ايلام با تأكيد بر حضور خود در برخي برنامه‌هايي كه سبب توسعه اين استان خواهدشد، گفت: در صورتي كه وعده افزايش اعتبارات آموزشي عملي شود، ايلام به يكي از قطب‌هاي جدي صنايع‌دستي كشور تبديل خواهدشد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 15ماه و -12روز