آموزش و پرورش پاداش‌هایی در برخی استان‌ها به معلمان داده که درایلام این مزایا وجود ندارد

داريوش قنبري ابراز عقيده كرد: اگر در مملكت يك قانون حاكم است و همه مجموعه آموزش و پرورش از يك سيستم تبعيت مي‌كنند، پس سياست يك بام و دو هوا در اين وزارتخانه نشانه چيست و چه معنايي دارد.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا با اشاره به موضوع تذكر روز (چهارشنبه) خود در مجلس مبني بر مقابله با تبعيض‌هاي ناروا در پرداخت حقوق و مزاياي فرهنگيان گفت: اين موضوعي است كه آموزش و پرورش در حوزه‌ي انتخابيه اينجانب (استان ايلام) دچار شده است و پرداخت‌ها و پاداش‌هايي در برخي از استان‌ها از طرف آموزش و پرورش به معلمان صورت گرفته كه در استان ايلام اين نوع پرداخت‌ها و مزاياها وجود ندارد.

وي يادآور شد: به عنوان مثال در استان كرمانشاه در روز معلم براي هر معلم 150 هزار تومان پاداش داده شده اما در استان ايلام هيچ پاداشي پرداخت نشده است؛ هم‌چنين در اين استان خبري از حق مسكن كه در برخي از استان‌ها به معلمان داده شده نيست.

قنبري در ادامه با اظهار تاسف از اين كه دليل سياست‌هاي يك بام و دو هوا در آموزش و پرورش در برخي از استان‌ها براي ما و معلمان جاي سوال دارد مدعي شد: تبعيض‌هاي موجود در اين وزارتخانه باعث نگراني و اعتراض معلمان در برخي از استان‌ها و به خصوص استان ايلام شده است كه اين موضوع باعث تذكر اينجانب به وزير آموزش و پرورش شد و خواستار توضيح و توجيه منطقي در اين مسئله از جانب وي شدم.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 4روز