چهار‌شنبه 7 اسفند 1398

بنزین سهمیه ای شد

وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران سه‌شنبه شب با انتشار اطلاعيه‌اي ميزان سهميه بندي بنزين و نحوه اجراي آن را اعلام كرد.

در اين اطلاعيه ميزان سهميه بنزين انواع خوروها و موتورسيكلت‌ها در طول يك ماه و نحوه استفاده از اين سهميه با جزييات تشريح شده است.

بر اساس اعلام وزارت نفت، سهميه بندي بنزين از ساعت ‪ ۲۴‬روز سه‌شنبه ‪ ۸۶/۴/۵‬در سراسر كشور اعمال خواهد شد.

وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران سه‌شنبه‌شب با انتشار اطلاعيه‌اي ميزان سهميه بندي بنزين براي انواع خودروها و موتورسيكلت‌ها و نحوه اجراي آن رااعلام كرد.

متن كامل اين اطلاعيه به شرح زير است:
به موجب بند "و" و تبصره ‪ ۱۳‬قانون بودجه سال ‪ ۱۳۸۶‬و برابر تصميمات مورخ ‪ ۸۶/۳/۳۰‬هيات نمايندگان ويژه در تبصره ‪ ۱۳‬قانون مذكور، از ساعت ‪ ۲۴‬روز سه شنبه مورخ ‪ ۸۶/۰۴/۰۵‬سهميه بندي بنزين براي كليه وسايط نقليه بنزين سوز، اعم از خودرو و موتورسيكلت و صرفا با استفاده از كارت هوشمند سوخت به شرح جدول پيوست اعمال خواهد شد.

در اين جدول منظور از سهميه ماهانه، مقدار بنزيني است كه طي دوره يكماهه به وسيله نقليه متناسب با كاربري مربوطه تعلق مي‌گيرد. منظور از دوره سهميه، مدت زمان امكان استفاده از سهميه تعيين شده در آن زمان مي‌باشد، به گونه‌اي كه خودروهاي سواري شخصي و موتورسيكلت‌ها مي‌توانند سهميه چهارماه آينده را بنا به اختيار خود، متناسب با نياز استفاده كنند.

ساير خودروها از جمله خودروهاي عمومي قادر خواهند بود سهميه تعيين شده ماهانه را در طول هر ماه برابر نياز استفاده نمايند.

توضيح اينكه قرار است دوره سهميه خودروهاي سواري شخصي و موتورسيكلت ها در آينده نزديك از چهار به شش ماه افزايش يابد.

منظوراز حداكثر ذخيره، ميزان بنزيني است كه مي‌توان از يك دوره به دوره بعد منتقل نمود و همراه با سهميه دوره جديد مورد استفاده قرارداد.

اين امر موجب خواهد شد كه دارندگان محترم خودرو با آزادي عمل بيشتر در مورد چگونگي مصرف سهميه بنزين برنامه ريزي و برابر نياز واقعي از آن استفاده نمايند.

در ضمن دولت با بررسي كارشناسي مصرف دوماهه بنزين از طريق اطلاعات مركز داده‌هاي كارت هوشمند سوخت، با معرفي سايتي به آن دسته از دارندگان وسايط نقليه كه مصارف بيش ازسهميه تعيين شده را دارند، فرصت خواهد داد ميزان مصرف خود را اعلام نمايند تا براي تامين آن برنامه ريزي شود.

براي خودروهاي دوگانه سوز، شامل خودروهاي با سوخت گازمايع و يا گاز طبيعي علي‌رغم داشتن سوخت مناسب، براي موارد خاص و اضطراري سهميه بنزين برابر جدول، پيش بيني گرديده است.

مصرف‌كنندگان وسايط بنزين سوز غيراز حمل و نقل زميني، اعم از صنعتي، خدماتي ، كشاورزي و دريايي مي‌توانند جهت اطلاع از نحوه تامين بنزين مورد نياز و دريافت حواله به مناطق و نواحي شركت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي ايران در سراسر كشور مراجعه نمايند.

آن دسته از دارندگان خودرو كه به هر علتي ، تاكنون كارت هوشمند سوخت دريافت ننموده‌اند ، لازم است براساس اطلاعيه‌هاي قبلي براي پيگيري و دريافت كارت به دفاتر پستي سراسر كشور و همچنين دارندگان موتورسيكلت به كلانتريها و مراكز منتخب نيروي انتظامي مراجعه نمايند.

دولت ضمن پايبندي كامل به اجراي قانون ، تمام تلاش خود را صرف كاهش محدوديت‌هاي احتمالي براي مردم مي‌نمايد. اميداست دارندگان و رانندگان وسايط نقليه بنزين سوز با تشريك مساعي در جهت حفظ منابع ملي و صرفه جويي خروج ميلياردها دلار ارز از كشور كه مي‌تواند صرف آباداني كشور شود و تامين فضاي سالم محيط زيست و استفاده بيشتر از وسايط حمل و نقل عمومي، خادمين خود در دولت را در اجراي طرح سهميه بندي بنزين با استفاده از سامانه كارت هوشمند سوخت ياري نمايند.


* جدول سهميه بندي بنزين انواع خودرو وموتور سيكلت * نوع وسيله نوع سوخت سهميه دوره سهميه حداكثر حداكثربنزين نقليه مصرفي ماهانه (ماه) ذخيره(ليتر) تحويلي دريك سوختگيري ...................................................................

‪ - ۱‬سواري شخصي بنزين ‪۶۰ ۴۰۰ ۴ ۱۰۰‬ ‪ - ۲‬سواري شخصي دوگانه سوز ‪۶۰ ۱۲۰ ۴ ۳۰‬ ‪ - ۳‬سواري دولتي بنزين ‪۶۰ ۳۰۰ ۱ ۳۰۰‬ ‪ - ۴‬سواري دولتي دوگانه سوز ‪۶۰ ۸۰ ۱ ۶۰‬ ‪ - ۵‬تاكسي بنزين ‪۶۰ ۳۰۰ ۱ ۸۰۰‬ ‪ - ۶‬تاكسي دوگانه سوز ‪۶۰ ۸۰ ۱ ۶۰‬ ‪ - ۷‬مسافربرشخصي بنزين ‪۶۰ ۲۰۰ ۱ ۶۰۰‬ ‪ - ۸‬مسافربرشخصي دوگانه سوز ‪۶۰ ۸۰ ۱ ۶۰‬ ‪ - ۹‬آژانس بنزين ‪۶۰ ۱۵۰ ۱ ۴۵۰‬ ‪ - ۱۰‬آژانس دوگانه سوز ‪۶۰ ۸۰ ۱ ۶۰‬ ‪ - ۱۱‬آموزش رانندگي بنزين ‪۶۰ ۱۵۰ ۱ ۴۵۰‬ ‪ - ۱۲‬آموزش رانندگي دوگانه سوز ‪۶۰ ۸۰ ۱ ۶۰‬ ‪ - ۱۳‬آمبولانس بنزين ‪۶۰ ۱۵۰ ۱ ۴۵۰‬ ‪ - ۱۴‬وانت پيكان و مزدا‪۱۰۰۰‬
بنزين ‪۴۰ ۱۲۰ ۱ ۳۶۰‬ ‪ - ۱۵‬وانت پيكان و مزدا‪۱۰۰‬
دوگانه سوز ‪۴۰ ۸۰ ۱ ۶۰‬ ‪ - ۱۶‬وانت تويوتا‪ ۲۰۰۰،۱۶۰۰‬و مزدا‪۲۰۰۰‬
بنزين ‪۶۰ ۱۵۰ ۱ ۴۵۰‬ ‪ - ۱۷‬وانت تويوتا‪ ۲۰۰۰،۱۶۰۰‬و مزدا‪۲۰۰۰‬
دوگانه سوز ‪۶۰ ۸۰ ۱ ۶۰‬ ‪ - ۱۸‬وانت نيسان ،زاميادوسايپا،تراكتور،كاميون،كشنده،
كاميونت،اتوبوس ،ميني بوس نيمه‌يدك،تريلي، اتوكمپينگ
بنزين ‪۶۰ ۲۰۰ ۱ ۶۰۰‬ ‪ - ۱۹‬وانت نيسان،زاميادوسايپا، تراكتور،كاميون ،كشنده،
كاميونت،اتوبوس،ميني‌بوس،نيمه‌يدك،تريلي،اتوكمپينگ
دوگانه سوز ‪۶۰ ۸۰ ۱ ۶۰‬ ‪ - ۲۰‬سياسي وسرويس بنزين ‪۶۰ ۴۰۰ ۱ ۶۰۰‬ ‪ - ۲۱‬موتورسيكلت بنزين ‪۱۰ ۱۲۰ ۴ ۳۰‬ براساس جدول سهميه بندي بنزين، سواري شخصي بنزين سوز، سواري دولتي بنزين سوز، آژانس بنزين سوز، آمبولانس بنزين سوز، وانت پيكان و مزدا ‪۱۰۰۰‬ بنزين سوز ، وانت تويوتا ‪ ۲۰۰۰ ، ۱۶۰۰‬و مزدا ‪ ۲۰۰۰‬بنزين سوز، وانت نيسان، زامياد و سايپا، تراكتور، كاميون، كشنده، كاميونت، اتوبوس، ميني بوس، نيمه يدك، تريلي و اتوكمپينگ بنزين سوز، سياسي و سرويس بنزين سوز و موتورسيكلت بنزين سوز روزانه حداكثر مي‌توانند سه بار سوختگيري كنند و بقيه خودروهاي ذكر شده در جدول فوق حداكثر مي‌توانند دوبار در روز سوختگيري كنند.

نظرات ارسال نظر