چهار‌شنبه 7 اسفند 1398

تلاش برای نامگذاری یکی از خیابان‌های اصلی یا میادین ایلام با عنوان "سحر چلانگر" مبدع گلیم نقش‌برجسته آغاز شده‌است

رئيس شوراي شهر ايلام

تلاش براي نامگذاري يكي از خيابان‌هاي اصلي يا ميادين ايلام با عنوان "سحر چلانگر" مبدع گليم نقش‌برجسته آغاز شده‌است.

 "شهناز شاهمرادي" رئيس شوراي شهر ايلام، ضمن اظهار خرسندي از پيشنهاد "حسين هاتفي‌فارمد" مبني بر نامگذاري يكي از خيابان‌هاي اصلي اين شهر به نام مبدع اين هنر، گفت: در صورتي كه معاونت صنايع‌دستي و سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري ايلام تقاضاي خود را براي اجرايي شدن اين اقدام ارائه كند، پيگيري موضوع مذكور در شوراي شهر ايلام عملياتي خواهدشد.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر برخي از خيابان‌هاي اين شهر به نام شهيدان زن ايلامي مزين شده‌است، افزود: از آنجا كه صنايع‌دستي يكي از موضوعات جدي در حوزه اقتصاد كشور به حساب مي‌آيد و اغلب زنان ايلام به بافت گليم نقش برجسته مشغولند، نامگذاري يكي از خيابان‌ها يا ميادين ايلام به نام كسي كه مبدع هنر خاصي است، هيچ منافاتي با قانون ندارد.

"شاهمرادي" با تأكيد بر اينكه موضوع مذكور در جلسه‌اي از شوراي شهر كه با حضور نمايندگان استانداري، فرمانداري و تمام ارگان‌هاي دولتي برگزار خواهدشد، مورد پيگيري جدي قرار مي‌گيرد، افزود: درصورتي كه ما نسبت به وضعيت هنرمندان و صنعتگران برجسته كشور بي‌تفاوت باشيم، بدون شك جز خيانت به هموطنانمان، زمينه را براي دخالت بيگانگان فراهم‌ خواهيم ساخت.

رئيس شوراي شهر ايلام در ادامه، حضور گسترده هنرمندان زن اين استان در رشته‌هاي متنوع صنايع‌دستي را مورد توجه قرار داد و گفت: در صورتي كه صنعتگران اين استان به طور جدي شناسايي شوند و تسهيلات لازم در اختيار آنها قرارگيرد، استان ايلام يكي از استان‌هاي برجسته در زمينه صنايع‌دستي خواهدشد.

وي در پايان از برگزاري همايش "ايلام، خاستگاه گليم نقش برجسته" به عنوان اقدام بديع معاونت صنايع‌دستي استان ياد كرد و گفت: برگزاري جشنواره‌ها و نمايشگاه‌هاي متنوع در رونق و كيفيت صنايع‌دستي بسيار تأثيرگذارخواهدبود.

نظرات ارسال نظر