طنین غرب : حذف تاریخ در مهد تمدن - همراه با تصویر

 http://taningharb.ir/

   در کشورهای جهان اول یا پیشرفته انتخاب مدیران علی الخصوص روسای دانشگاهها بعنوان کاربران اصلی توسعه، براساس تست مدیریتی و علم کاربردی در آن زمینه است و روسای دانشگاه براساس امتیازات علمی بر گزیده می شوند نه براساس هم مسلکی در سیاست،تا جایی که تمامی سازمانها و مخصوصاً دانشگاهها از شدت این اعمال و همسویی ها لطمات شدید ببینند دکتر خانیکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی می نویسند ۱۰۰ سال پیش علی اکبر دهخدا اندیشمند ایرانی که در سیاست نیز نگاهی دورنگر و گامی استوار داشت مساله بنیادی ایران را در شماره دوم نشریه سروش چاپ استانبول (۲۸ رمضان سال ۱۳۲۸ قمری) چنین توصیف کرده است: »ملت ایران اگر مملکت می خواهد، اگر دین خود را محفوظ می طلبد، اگر از اسارت امتناع دارد و اگر خود را مسئول و حق شناس نعمای وطن می شمارد، باید بیش از هر چیز به عالم و آدم ساختن بکوشد.«
    وی می گوید: پس از ۱۰۰ سال باز هم می توان مساله دانشگاه را در ایران از همین زاویه مورد بازبینی قرار داد توسعه در هر وجه آن ـ سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی ـ از توسعه علمی آغاز می شود و توسعه علمی هم از دانشگاه فعال و پویا، پس بدون توسعه علمی که محصول آن به گفته دهخدا معرفت و تربیت نوین است تحرک و توسعه به معنای وسیع آن آرزویی بیش نیست.
    دانشگاه ایلام در سالهای اخیر آهنگ رشد و توسعه را به آرامی طی می کرد و نخبه گان انتظار داشتند که با تغییر ریاست دانشگاه شاهد تحولات بزرگ تر و علمی تری باشند اما متاسفانه این تغییر سیر معکوس داشته و یاس و ناامیدی را در میان جامعه علمی استان ایجاد نموده است.
    در هر سیستم مدیریتی کلان، مخصوصاً دانشگاه که مرکز علمی و قلب تپنده یک ملت محسوب می شود باید توزیع نیروها در سطوح مختلف مدیریتی براساس شاخص های مرتبط با آن پست لحاظ شود نه براساس ظواهر، اما گویا مدیریت دانشگاه ایلام همچون  فاتحی که به تقسیم غنایم جنگی پرداخته برای کسب محبوبیت و ابقای خود بعنوان امتیاز پستهای مدیریتی و معاونتهای دانشگاه را به وابستگان برخی مدیران استان اهدا نموده و با تبعیض، کنار زدن و به حاشیه فرستادن مدیران خبره تحصیلکرده، و متخصص فضای امنیتی و غیر علمی را بنا نهاده است.
    ریاست دانشگاه ایلام در تبعیض شدید بین پرسنل که حتی در دریافت حقوق و مزایا هم گرایش سیاسی آنان  لحاظ شده پا را فراتر نهاده و با تبعیض بین رشته ها و بورسیه های دکتری این معضل را به اوج رسانده و اقدام به حذف رشته ها و بورسیه ها به میل خود نموده بطوری که در یک نامه توهین آمیز و واپس گرایانه به مدیر کل دفتر مجلس  وزرات می نویسد با عنایت به استعداد کشاورزی و دامپروری منطقه تاسیس این رشته (تاریخ ) هم در اولویت قرار ندارد.
    نوع نگاه توهین آمیز و واپس گرایانه که استان را دهاتی مستعد دام و چرا معرفی نموده از چند منظر قابل نقد است؛ اول اینکه چرا دکتر قربانی که مهمترین پست استان یعنی ریاست دانشگاه را به وی واگذار نموده اند زحمت مطالعه پیشینه تاریخی و قدمت تمدن شهری استان را که مهد تمدن ایران باستان به شمار می رود به خود نداده اند؟ آیا درحد مطالعه ندیده اند؟ یا عادت به مطالعه ندارند؟در کدام نقطه دنیا دانشگاهها براساس نوع معیشت و منطقه جغرافیایی تاسیس شده اند و یا در کدام قانون چنین ماده ای گنجانده شده که ما هم برای اطلاعات عمومی خود و مخاطبانمان آن را منتشر کنیم؟ حال اگر براساس ماده اکتشافی ایشان دانشگاهها تاسیس شوند پیشنهاد ایشان برای محل تاسیس رشته های تاریخ، جامعه شناسی، پزشکی، فلسفه و پرستاری در کشور عزیزمان ایران کدام  منطقه می باشد.
    بگذریم از اینکه چه کسانی از قربانی حمایت کرده و می کنند اما شایعه حمایت برخی افراد اگر حقیقت داشته باشد موضوعی نابخشودنی است حمایت این افراد از مدیری که در یک عمل غیر علمی و بدور از کارشناسی رشته های دانشگاهی را حذف می کند  و با حذف هر رشته ده سال تلاش رو به جلو دلسوزان توسعه استان را به عقب می برد برای افکار عمومی غیر قابل قبول است در این شرایط نابسامان که بر دانشگاه ایلام حاکم است از تمامی مدیران ارشد استان انتظار می رود بی تفاوت از کنار این مسئله نگذرند تاوان سکوت شما در این مقطع زمانی را فرزندان استان باید بدهند مطمئن باشید نه تنها اکنون باید جوابگوی مردم استان باشید بلکه بایستی در برابر نسلهای بعدی این دیار نیز پاسخگو باشید.

متن نامه:

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد جمشیدی
مدیرکل محترم دفتر امور مجلس وزارت
سلام علیکم
    با احترام، آرزوی قبولی طاعات و تبریک عید سعید فطر، عطف به نامه شماره ۵۲/۸۱۵۵ مورخ ۸۵/۷/۲۲ آن مقام محترم مبنی بر اعطای بورس به آقای محمد طاهری مقدم دانشجوی دکترای تاریخ به استحضار می رساند از آنجا که در این دانشگاه رشته تاریخ دایر نیست و با عنایت به استعداد کشاورزی و دامپروری منطقه تاسیس این رشته هم در اولویت قرار ندارد و هم اکنون نیز برای تدارک تعداد واحد موظف برای یک عضو هیات علمی دکتر شاغل به تدریس، دچار مشکل هستیم و با دادن مسئولیت اجرایی به نامبرده برای جبران کاهش واحد سعی در حل مشکل داریم لذا به تخصص آقای محمد طاهری مقدم نیازی نداشته و از بورس نمودن نامبرده معذوریم.
با آرزوی توفیق الهی
دکتر عباس قربانی
سرپرست دانشگاه


نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 13سال و 11ماه