دوشنبه 5 اسفند 1398

تذکر نمایندگان استان به وزیر علوم در خصوص دانشگاه ایلام

آقايان دكتر داريوش قنبري، دكتر عادل آذر و  فريدون همتي نمايندگان مردم ايلام در مجلس شوراي اسلامي، روز چهارشنبه مورخ 86/3/23 طي تذكر مشتركي به وزير علوم تحقيقات و فناوري كه از تريبون مجلس توسط رياست مجلس شوراي اسلامي قرائت گرديد، ضمن ابراز نارضايتي از مديريت جديد دانشگاه خواستار تجديد نظر در حذف رشته هاي دانشگاه و اصلاح رفتار مديريت دانشگاه نسبت به استادان بومي شدند.

نظرات ارسال نظر