تذکر نمایندگان استان به وزیر علوم در خصوص دانشگاه ایلام

آقایان دکتر داریوش قنبری، دکتر عادل آذر و  فریدون همتی نمایندگان مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۳/۲۳ طی تذکر مشترکی به وزیر علوم تحقیقات و فناوری که از تریبون مجلس توسط ریاست مجلس شورای اسلامی قرائت گردید، ضمن ابراز نارضایتی از مدیریت جدید دانشگاه خواستار تجدید نظر در حذف رشته های دانشگاه و اصلاح رفتار مدیریت دانشگاه نسبت به استادان بومی شدند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 13سال و 11ماه