یک مسوول: عوامل انسانی عمده‌ترین علت بیابانزایی در ایلام است

رييس مرتع و بيابانزدايي اداره كل منابع طبيعي استان ايلام گفت: عوامل انساني عمده‌ترين علت رشد و گسترش پديده بيابانزايي در اين استان است.

"عبدالسلام پيري" روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: بر اساس بررسيهاي انجام شده كشاورزي بي‌رويه، چراي مفرط دام در مراتع، چراي خارج از فصل و برداشت بي‌رويه از منابع آبي زيرزميني از جمله عوامل انساني هستند كه در رشد بيابانزايي در ايلام نقش دارند.

وي ادامه داد: خشكسالي، استمرار خشكسالي، كمبود نزولات جوي و وزش طوفان شن نيز از جمله عوامل طبيعي هستند كه در افزايش روند پديده بيابانزايي نقش دارند.

وي بيان كرد: اقداماتي كه در راستاي مبارزه با پديده بيابانزايي صورت مي‌گيرد بايد به شكل ترويجي و مشاركت مردمي باشد، زيرا اگر مردم خود در اين راستا همكاري نكنند، اجراي هر طرحي در راستاي بيابانزدايي بي‌نتيجه خواهد بود.

وي تصريح كرد: مبارزه با پديده بيابانزايي براي حفظ اراضي كشاورزي و زندگي مردم صورت مي‌گيرد، به همين خاطر مشاركت و همكاري آنان در اين راستا ضروري است.

وي يادآور شد: اكنون ‪ ۱۴۰‬هزار و ‪ ۸۱‬هكتار كانون بحراني بيابانزا در استان ايلام وجود دارد كه در شهرستانهاي دهلران، مهران و آبدانان واقع است.

پيري گفت: امسال اداره كل منابع طبيعي در اين راستا طرح مبارزه با بيابانزايي را در ‪ ۳۵۰‬هكتار از مناطق بياباني استان ايلام اجرا مي‌كند كه اين طرح سال گذشته در ‪ ۲۰۰‬هكتار اجرا شد.

وي افزود: همچنين در ‪ ۶۰۰‬هكتار از مناطق بياباني استان عمليات مراقبت و نگهداري و نهال كاري با گونه‌هاي مقاوم كهور، استبرق، كنار، پانكوم و اسنكمبيل انجام مي‌گيرد.

وي خاطرنشان كرد: هنور اعتبار اجراي اين طرحها مشخص نشده، اما پس از تخصيص اعتبار اجراي اين طرحها در مناطق بياباني استان آغاز مي‌شود.

استان ايلام با دارا بودن ‪ ۲۰‬هزار كيلومتر مربع مساحت داراي يك ميليون و ‪ ۸۴۰‬هزار هكتار جنگل و مرتع است

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -14روز