انتقاد شدید الحن مدیر کل بهزیستی استان ایلام از توسعه نامطلوب و نامتوازن استان

خبرگزاري ايسنا ـ واحد ايلام: مدير کل بهزيستي استان ايلام با انتقاد شديد از کاهش اعتبارات استاني اين سازمان و عدم توجه مسئولان استان گفت: متاسفانه برنامه ريزان استان اصلاً نگاه توسعه جامعه محور و اجتماعي ندارند. سيد حسين خادم حسيني از توسعه نامطلوب و نامتوازن استان به شدت انتقاد کرد و افزود: مسئولان استاني با بي رحمي تمام، اعتبارات بهزيستي ايلام را 20 درصد کاهش داده اند که بيشترين کاهش اعتبار در بين سازمانها و نهادهاي دولتي است و اين امر نشانه ي بي توجهي به توسعه اجتماعي و بي مهري مسئولان استان به اين نهاد حمايتي است که ظرف چند ماه آينده ما را با بحران پرداخت مستمري مددجويان و حقوق کارکنان مواجه خواهد کرد. وي افزود: مسئولان استاني نبايد تنها به فکر توسعه در زمينه هاي عمراني، جاده و راه باشند چرا که عدم توجه به قشر نيازمند جامعه بر خلاف شعارهاي دولت عدالت محور است. خادم حسيني اضافه کرد: متاسفانه پديده هاي اجتماعي مددجويان و افراد نيازمند و توسعه انساني هرگز در فرآيند توسعه استان مورد توجه قرار نگرفته است و اين مساله به استان آسيب مي رساند. مدير کل بهزيستي استان ايلام، با بيان اين که کاهش بودجه سازمان مستقيماً به خدمت رساني ما به مددجويان لطمه مي زند گفت: ما در حال حاضر در پرداخت حقوق بسياري از کارکنان قراردادي و شرکتي مشکل داريم و تنها تا پايان آبان ماه قادريم به مددجويان مستمري پرداخت کنيم و در چهار ماه پاياني سال هيچ اعتباري براي پرداخت به مددجويان نداريم. وي افزود: سازمان بهزيستي کشور نهايت همکاري را با ماداشته است و ما از محل بودجه ملي افزايش اعتبار نيز داشته ايم و هيچ مشکلي از آن جهت نداريم، اما از آنجايي که تامين اعتبارات جاري ما از محل اعتبارات استاني است مسئولان با بي رحمي تمام در حالي 20 درصد بودجه سازمان را کاهش دادند که خود سازمان با کاهش 20 درصدي اعتبارات نيز مواجه بود. خادم حسيني اضافه کرد: در حالي که کارکنان سازمان مديريت و برنامه ريزي 100 تا 150 ساعت اضافه کار مي گيرند کارکنان بهزيستي به عنوان نهادي که به صورت شبانه روزي فعاليت مي کند حداکثر 20 ساعت اضافه کار دريافت مي کنند. مدير کل بهزيستي استان ايلام از عدم عمل به تعهدات استاني در تامين 50 درصد بودجه بهزيستي ابراز تاسف کرد و گفت: من آمده بودم کار کنم اما با اين شرايط کار را به خدا واگذار مي کنم و به مرکز برخواهم گشت.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 20ماه و -10روز