رئیس ثبت اسناد ایلام: نسبت به تخصیص بودجه سازمان ثبت در استان بسیار بی توجهی شده است

خبرگزاري ايسنا ـ واحد ايلام: رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک استان ايلام، از کاهش يک ميليارد ريالي بودجه ي اين سازمان در سال جاري نسبت به سال گذشته ابراز نگراني کرد. علي اصغر ناشر الاحکامي اظهار کرد: در حالي که اعتبار سال گذشته سازمان هفت ميليارد و 650 ميليون ريال بود امسال با بيش از 13 درصد کاهش به 6 ميليارد و 600 ميليون ريال رسيده است که نگران کننده است و ما را با مشکلات عديده اي مواجه خواهد کرد. وي افزود: اگر اعتبار کسر شده جبران نشود اين سازمان در پرداخت بسياري از هزينه هاي جاري آب و برق و تلفن و همچنين پرداخت اضافه کار کارکنان با مشکل مواجه خواهد شد از اين رو از مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مي خواهيم با تخصيص اعتبار کسر شده مانع از بروز مشکلات عديده در اين سازمان شوند. ناشر الاحکامي با اشاره به نقش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان يک ارگان درآمد زا در سطح کشور گفت: در حالي که سازمان ثبت اسناد و املاک در 6 ماهه نخست سال جاري بيش از 606 ميليارد ريال درآمد کسب کرده است و خودش منشا توليد درآمد است نسبت به تخصيص بودجه آن در استان بسيار بي توجهي شده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 9ماه و 3روز