دوشنبه 23 تیر 1399

انتقاد شدید مدیر کل سازمان از مسئولان استانی

متاسفانه ديدگاه توسعه در اين استان تنها در زمينه هاي عمراني جاده و راه است وي گفت: پديدههاي اجتماعي مددجويان و افراد نيازمند استان هرگز در فرآيند توسعه مورد توجه قرار نگرفته و اين مسئله بسيار به استان آسيب ميزند آقاي سيد حسين خادم حسيني با گلايه از عملكرد نا مطلوب توسعه استان افزود : اين سازمان در سال جاري 20 % نسبت به سال گذشته كاهش بودجه دارد . وي اضافه كرد اين سازمان در سالجاري با نهايت بي مهري از سوي مسئولان استان مواجه بوده بطوريكه تا چند ماه آينده با بحران پرداخت مستمري مددجويان مواجه مي شويم آقاي خادم حسيني خواستار توجه بيش از پيش مسئولان براي تامين اعتبار و بودجه اين سازمان براي ارايه خدمات مطلوب به مددجويان تحت پوشش شد .
نظرات ارسال نظر