ساحت سازی مدیران و خوش رقصی مطبوعات

از آن زمان که خداوند آدمي را با گل مانده بسرشت و از روح قدسي خويش در او دميد، موجودي به نام انسان، پا در رکاب حيات نهاد که پرسشگري و به دنبال آن، انديشه را پيشه خود ساخت و در واقع ميتوان موجوديت پرسش و ميل به دانش را با حيات بشريت متقارن دانست، در سايه چنين افقي يعني ميل به دانستن است که وجود ابناء بشر به يک حيات طيبه مبدل مي شود، عقل در ميداني وسيع به جولان در مي آيد و با هديه پرسش و دريافت پاسخ به درون نهانخانه دل حاکمان و عالمان رسوخ کرده و با نرمش فکري، اهل عالم را از ناگفته هاي خفته مغتنم مي سازد. همانطوري که پرسش ضامن حيات افراد و باعث پويايي اجتماع است، پاسخگويي هم موجب بقاء و ماندگاري حکما، متوليان و مواليان امور است زيرا اگر پرسش شوندگان نسبت به پرسشگران بي رغبت باشند، ضمن اينکه خود به تدريج مي ميرند، جامعه را هم مي ميرانند. علم و اطلاعات بوستاني زيباست که کليد بهره مندي از آن، صرفاً با سوال کردن مقدور و دست يافتني است: در نظام اسلامي که کپي آن در تعاريف دموکراسي نيز مرسوم و ملموس است، دانستن حق مردم و پاسخ گفتن وظيفه مسئولين است. در جمهوري اسلامي ايران، مقام و منزلت مسئولين و مديران اجرايي به طور صد در صد وابسته و منوط به عملکرد مثبت آنان و خدماتي است که به مردم و بندگان بي نام و نشان خداوند ارائه مي دهند. طبق آموزه هاي امام (ره)، مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهور، شان مسئولين در اين نظام الهي، مساوي است با خدمتگزاري مردم و چنانچه به هر دليلي اين رسالت را به نحو مطلوب انجام ندهند، شان و منزلت آنان با افراد عادي جامعه هيچ تفاوتي ندارد و در آنجا فقط تقواي الهي است که معيار برتري قرار مي گيرد. بنابراين اين تفخر و تقدس فروشي بيجا و ساحت سازي کاذب توسط هر کس تحت هر عنوان و شرايطي ممنوع است در اين فرايند و در راستاي شفاف سازي اين روابط و اصلاح اين مناسبات، نقش مطبوعات و اصحاب قلم بسيار مفيد و راهگشا مي باشد. تبليغ مظاهر عدالت اجتماعي، تبيين حقوق شهروندي، تشريح روابط سالم مردم و مسئولين، تشجيع افکار عمومي درجهت مطالبات قانوني، ترويج فرهنگ نقادي در جامعه، تشويق خادمين و تنبيه کاهلين نسبت به خدمت به دين و دنياي مردم از مهمترين رسالتهاي ذاتي مطبوعات و اصحاب رسانه هاي عمومي است. ميدان وسيع و پرفراز و فرود اجرائيات، همواره از گزند اشتباهات و انحرافات مصون نبوده و نيست و لذا براي حفظ سلامت متوليان، نقد منصفانه عملکرد مديران توسط رسانه هاي عمومي بخصوص مطبوعات ضرورتي انکار ناپذير است. اين در حالي است که متاسفانه برخي مطبوعات استان، با انحراف فاحش از وظيفه خود و بر خلاف حرفه منزه روزنامه نگاري بجاي نقد صادقانه و منصفانه عملکرد مسئولين و دفاع بحق از مطالبات جامعه، به مداح مطلق و بدون چون و چراي مديران اجرايي تبديل گرديده و با رقاصيهاي نابجا، هم سيماي خود را سياه کرده و هم چهره مسئولين محترم را خدشه دار مي نمايند. اينان با رقصهاي بي مورد و بد ترکيب خود، قلم را به اسارت درآورده و نويسندگان و نشريات نقاد را به خيانتکار و ضد ارزش محکوم و با صفات زدودني، بعضي مديران ناتوان و با عملکرد ضعيف درمي بودن قلمهاي خويش را به آدم و عالم ابلاغ مي نمايند. اخيراً يکي از همين نشريات که گويا وکالت بلاعزل تعدادي از مديران را بر عهده دارد. در اقدامي منقعلانه و غير حرفه اي، هر گونه نقد بر مديران اجرايي، عمراني، علمي، آموزشي و فرهنگي را خيانت تلقي نموده و بعنوان بادمجان دور قاپ چين، صاحبان اين آثار را به باد توهين و ناسزا مي گيرد، گرچه در آينده پيرامون سامانه سه گانه سوزي اين گونه جرايد، مستنداً خواهيم نوشت تا شايد دست آنان را ازکيسه چپ و کله آنان را از آخور راست بيرون بکشيم. اما متواضعانه از مديران ارجمند استان مي خواهيم که نه به ستايش نابجاي اينگونه قلمهاي لرزان دل خوش باشند و نه از نقد عالمانه صاحب نظران خيلي نگران، بلکه با تأسي از منش مولاي متقيان، سنا گويان خوش خوراک را از دستگاه خود طرد و براي نقادان متعهد جايگاه ويژه اي باز کنند، تا انشاء الله در سايه تعاليم اسلامي و فرامين حکيمانه مقام معظم رهبري در آينده شاهد شکوفايي استانمان باشيم.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 4روز