شنبه 5 بهمن 1398

بسیاری از واژگان کاربردی در بغداد ریشه در بیان اهالی ایلام دارد

يك کارشناس ارشد ادبيات عرب گفت: تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد که بسياري از واژگان کاربردي در بغداد، ريشه در بيان اهالي ايلام دارد که عامل مهمي در عمق يابي بسياري از تحولات بويژه تحولات مثبت ميان اهالي دو شهر محسوب مي‌شود.

فرح صفري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: اين تحقيقات که در زمينه ادبيات انجام شده، نشان داده که اهالي بغداد گاهي عبارت‌هايي را به‌کار مي برند که ريشه آن‌را مي‌توان در طرز بيان اهالي ايلام يافت.

وي اظهار کرد: اين فرآيند ادبياتي در واقع پيش درآمدي بر روند دوستي‌هاي اهالي اين دو شهر است که در نهايت نشان از يک قالب فرهنگي با شاخصه‌هاي سرزمين ايران دارد که لازم است در تمام ابعاد از جمله همکاري‌هاي فرهنگي دو طرف مورد توجه بسيار قرار گيرد.

اين کارشناس ارشد ادبيات عرب با اشاره به برخي نمودهاي واژگان کاربردي در ادبيات اهالي بغداد و ريشه يابي آن در طرز بيان اهالي ايلام، تاکيد کرد: به خاطر همين قرابت در بيان است که مي‌شود ملاحظه کرد، بسياري از اهالي بغداد در سفر به ايران پيش از رسيدن به هر نقطه‌اي، ايلام را کانون آمد و شدهاي خود قلمداد مي‌کنند.

صفري افزود: براساس نمودار پژوهشي در سطح مناطق مختلف، کاربرد يکسان گويش‌ها از جمله شاخص ترين و محکم ترين پايه ريزي‌هايي است که مي‌توان به کمک آن روابطي را راهبردي کرد.

وي با اعلام اين‌که خلاء استفاده از امتياز ادبيات مشترک زبان در جهت تقويت بيشتر روابط جامعه دو همسايه يعني ايلام و بغداد حس مي‌شود، تاکيد کرد: ريشه يابي فلسفه بيان مشترک واژگان ميان اهالي دو شهر نشان مي‌دهد ريشه خويشاوندي بسياري از مردم بغداد با ايلامي‌ها قابل جستجو است وهمين نمودار در بافت جمعيتي مي‌تواند عامل مهمي در کوتاه کردن فاصله‌ها و بهره گيري بيشتر ما از آن به حساب آيد.

صفري بيان كرد: مرور تاريخچه روابط فرهنگي بخشي از اهالي بغداد و ايلام نشان داده که واژگان استان ايلام بر روند گويش و طرز بيان مردم پايتخت عراق تاثيرگذار بوده است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که کاربرد يکسان زبان مي‌تواند از جمله عناصر ادبياتي بسيار ارزاني باشد که در اختيار تصميم گيرندگان در چرخه روابط دو کشور قرار مي‌گيرد.

نظرات ارسال نظر
  • آيتدر تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۰

    با درود به شما و خسته نباشي به شما. در خصوص اين يگانگي واژاگان در بين اهالي مردم استان ايلام و مردم شهر بغداد نبايد چندان تعجبي براي كساني كه در خصوص شناخت بر مسائل تاريخي و سياسي اجتماعي حداقل دوسده اخير منطقه دارند، ندارد. چرا كه مي‌دانيم كه بغداد شهري با هويت ايراني و تاريخي كاملا ايراني و جمعيت شكل دهنده آن نيز ايرانيان بوده‌اند. به خصوص اينكه در دو سه سده‌ي اخير و به خاطر جدايي اين شهر ايراني از پيكر سرزمين مادري خود، تحت تسلط عثماني‌ها و بعدها به دليل نفوذ و قدرت يافتن اعراب در دربار عثماني، اين شهر آميخته‌اي از كُردهاي ايراني‌تبار و اعراب درآمد. از اواسط قاجاريه به بعد\ و به دليل رفتارهاي خشن‌آميز برخي واليان پشتكوه جمعيت زيادي از اهالي پشتكوه براي فرار از وضع موجود منطقه را ترك و شهرهايي چون كوت ، عماره، زرباتيه، علي غربي،‌علي شرقي، مندلي و بغداد مهاجرت كردند. از آنجا كه از قبل جمعيت كُردها در اين شهر قابل توجه بوده و به لحاظ آماري از تعداد جمعيت زيادي برخوردار بودند،‌رفتار و آداب و رسوم اين مردمان هم بر ساكنان آنجا تأثير گذاشت و اين مردمان هم از آنها تأثيرات زيادي پذيرفتند. بدون شك اين محقق گرامي بدون آشنايي از اينكه جمعيت زيادي از اهالي استان ايلام كنوني(پشتكوه سابق) و نيز مردمان شهرهاي جنوبي استان كرمانشاه از قبل در بغداد سكونت داشته و دارند، در برخورد با اين مردمان، چنين وانمود دارد كه بين واژگان ايلامي در زبان مردم استان ايلام و اهالي بغداد مشتركات زيادي وجود دارد. غافل از اينكه مردماني كه در بغداد با آنها برخورد داشته،‌همان اهالي سابق ايلام ومنطقه هستند كه در طي دو سده گذشته در آنجا سكن شدند. كه بعدها اين مردمان پس از مهاجرت به بغداد براي اينكه خيلي سريع زندگي خود را سر و سامان دهند، وقتي از آنها پرسيده مي‌شد كه از كدام منطقه به آنجا رفته‌اند، به دليل حس شهرت والي پشتكوه كه لقب (فيلي)داشتند، خود را به واليان فيلي پشتكوه منتصب مي‌كردند، كمك اين تعداد زيادتر شد تا اينكه به آنها مي‌گفتند كُردان فيلي، (با توجه به اينكه ما در منطقه ايلام و لرستان هيچ طايفه يا تيره‌اي به نام فيلي نداشته‌ايم. فقط صفت فيلي كه از زمان صفويه به والي لرستان داده شده،‌بر فرزندان او باقي ماند)

    پاسخ به این نظر