آراء ماخوذه به تفکیک شهرستانها در حوزه شمالی استان ایلام(مجلس نهم)

آراء ماخوذه به تفکیک شهرستانها در حوزه شمالی استان ایلام در انتخابات نهم مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران

* لازم به ذکر است این آمار رسمی نمی باشد.

مشاهده و دریافت فایل جدول آراء ماخوذه

 

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال