شنبه 21 تیر 1399

آراء ماخوذه به تفکیک شهرستانها در حوزه شمالی استان ایلام(مجلس نهم)

آراء ماخوذه به تفکیک شهرستانها در حوزه شمالی استان ایلام در انتخابات نهم مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران

* لازم به ذکر است این آمار رسمی نمی باشد.

مشاهده و دریافت فایل جدول آراء ماخوذه

 

نظرات ارسال نظر