تشکیل کمیته خودکشی در ایلام یکی از اولویت‌های ستاد نشاط اجتماعی است

استاندار ایلام گفت: تشكیل كمیته خودكشی یكی از اولویت‌های ستاد نشاط اجتماعی است و شناخت این آسیب اجتماعی نیازمند جمع‌آوری تحلیل‌ها و آمارهای موجود مي‌باشد.
به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از ایلام، مهندس اعلایی صبح امروز در جلسه ستاد سلامت روان و نشاط اجتماعی ایلام تصريح كرد: با همسو سازی فعالیت دستگاه ها و دوری از بخشی نگری، اجرای طرح نشاط اجتماعی ره آوردهای فرهنگی و اجتماعی چشمگیری برای استان به همراه دارد.
 
وی افزود: اگرچه دستگاه های بسیاری در استان برنامه های متعددی در خصوص پیشگیری و كاهش نرخ خودكشی انجام می دهند؛ اما زمانی فعالیت پیشگیرانه اثر بخش است كه با دوری جستن از تعصب روشی، برنامه جامع مشاركتی با محوریت های خاص تعریف شده و مشخص، انجام شود.
 
استاندار ایلام بيان داشت: نتیجه كار دستگاه های اجرایی در صورت بخشی نگری، تاثیر اجتماعی اندكی دارد كه در صورت همسوسازی فعالیت ها، تاثیر برنامه های مشاركت جویانه دو چندان می شود.
 
اعلایی ادامه داد: اداره كل امور اجتماعی استانداری به عنوان مسئول تشكیل دبیرخانه، باید فهرست دقیقی از كمیته ها و وظایف تعریف شده آنها تنظیم و برای عملیاتی كردن، امور را به طرف قرارداد واگذار كند.
 
وي خاطرنشان کرد: تشكیل كمیته خودكشی یكی از اولویت های ستاد نشاط اجتماعی است و شناخت این آسیب اجتماعی نیازمند جمع آوری تحلیل ها و آمارهای موجود است و ارگان های مرتبط نیز باید آمار دقیق را در اختیار این ستاد قرار دهند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 13ماه و 8روز