برخی از کاندیداهای تأیید صلاحیت شده حوزه جنوبی استان

تعدادی از کاندیداهای تأیید صلاحیت شده حوزه شهرستانهای دهلران ، دره شهر و آبدانان
 
براساس برخی خبرها در  حوزه شهرستانهای دهلران ، دره شهر و آبدانان  امین دوست محمدی ، یوسف جوزان، نصرت اله علیزاده و محمد کریم مهری تایید صلاحیت شده اند ، احتمال افزایش این لیست وجود دارد.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 3روز