گروگان گیری در یکی از ادارات ایلام

فردي با گروگان گرفتن يکي از کارکنان اداره اي  در ايلام از ساعت 8 صبح امروز اين شهر را دچار شوک کرده است.
به گزارش آريا ، صبح امروز فرد مسلحي با مراجعه به يکي از ادارات ايلام اقدام به گروگان گيري نموده است .
شنيده ها حاکيست  مشکل نامبرده شخصي است و هيچ ربطي به کار اداري ندارد . تا لحظه تنظيم خبر مامورين نيروي انتظامي در حال متقاعد کردن فرد مذکور  هستند. ظاهرا نامبرده داراي مشکلات روحي و رواني است و غير ايلامي مي باشد.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 14ماه و 3روز