شنیده انتخاباتی / اعلام تایید صلاحیت سه کاندید جدید

شنیده شده كه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات صلاحیت آقايان احمد شوهانی و علي اكبر متين از حوزه ایلام و آقای عبد سبزی از حوزه جنوب را تایید نموده است .
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 14ماه و 2روز