اینترنت استان مختل شد

اینترنت استان ایلام امروز از حدود ساعت 11:30  با کندی بسیار شدید مواجه شده است. این کندی، امور آموزشی موسسات آموزشی ،بانکداری اینترنتی و دیگر امور مرتبط با اینترنت و اینترانت را با اختلال جدی مواجه کرده است.

مشکل کندی اینترنت ظاهرا مربوط به ارتباطات شبکه بین استانی کشور می باشد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -12روز