اخذ مجوز چهاررشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ایلام

دکتر طاهر علي محمدي رئيس دانشگاه گفت:  سياست دانشگاه در زمينه آموزشي گسترش رشته هاي تحصيلات تکميلي مي باشد.
دکتر علي محمدي درگفتگو با خبرنگار روابط عمومي با بيان مطلب فوق گفت:شوراي گسترش اموزش عالي وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري با پذيرش دانشجودر مقطع کارشناسي ارشد  چهار رشته مهندسي کشاورزي- گرايش بيماري شناسي گياهي ،زبان وادبيات عرب ،مهندسي منابع طبيعي –بيابان زدايي وشيمي فيزيک  دردانشگاه موافقت به عمل آورد .
رئيس  دانشگاه افزود :دانشگاه داراي 18 رشته تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد ودکتري بود ه که با احتساب چهار رشته جديد مجموع رشته هاي تحصيلات تکميلي به  22 رشته مي رسد.
دکتر علي محمدي ادامه داد:دانشگاه ايلام اين پتانسيل را دارد که رشته هاي بيشتري در مقطع کارشناسي ارشد ودکتري اخذ نمايد که رايزنيهاي لازم در اين زمينه با شوراي گسترش آموزش عالي در حال انجام است .
دانشگاه  ايلام داراي 52 رشته  تحصيلي در  مقطع کارداني ،کارشناسي ، کارشناسي ارشد ودکتري مي باشد.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 13ماه و 8روز