شنبه 14 تیر 1399

کاهش میزان بارندگی دراستان ایلام نسبت به دوره مشابه در سال گذشته

مدير كل هواشناسي استان ايلام گفت: ميزان بارندگي دراستان ايلام نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 16 درصد كاهش داشته است.
غلامرضا حسني غرباء در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: ميزان بارندگي در استام ايلام از اول مهر سال 89تا17 فروردين امسال 4/296 ميليمتر بوده است.
وي افزود: اين ميزان درسال زراعي قبل ازآن 2/354 ميليمتر بوده است.
مدير كل هواشناسي ايلام ادامه داد: در اين مدت شهر ايوان با 2/459 بيشترين ميزان بارندگي و شهر مهران با 2/132 كمترين بارش را در استان داشته است.
حسني غرباء ميزان بارندگي در شهر ايلام را 4/331 ميليمتر عنوان كرد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 20درصد كاهش را نشان مي دهد.
وي ميزان بارندگي دردهلران را 2/140 ميليمتر،دره شهر8/278 ، سرابله 4/290 ، آبدانان1/357 و اركواز ملكشاهي را 6/381 اعلام كرد.
نظرات ارسال نظر