آغاز طرح آموزش علوم قرآنی در مؤسسه کوثر ایلام از اول تیرماه

طرح آموزش علوم قرآنی در مؤسسه كوثر ايلام از اول تيرماه سال جاری آغاز می‌شود.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) شعبه مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد، ثبت نام اين طرح آموزشی از اواخر خردادماه جاری آغاز شده است و به مدت دو هفته با تكميل ظرفيت تعداد شركت‌كنندگان به پايان می‌رسد.
كلاس‌های آموزشی اين طرح كه ويژه ترم تابستان است شامل روخوانی و روانخوانی، تجويد و حفظ قرآن ويژه كودكان برای علاقه‌مندان به فراگيری اين رشته‌ها می‌شود.
كلاس‌های آموزش علوم قرآنی مؤسسه قرآنی كوثر ايلام از اويل تيرماه سال جاری با حضور مربيان قرآنی با تجربه و قرآن‌آموزان علاقه‌مند به حضور در اين كلاس‌ها برگزار می‌شود.
اين طرح آموزشی با حضور «طهماسبی و نوروزی» برگزار می‌شود و قرآن‌آموزان در پايان‌دوره در آزمونی كه از سوی مؤسسه برگزار می‌شود، شركت كرده و كسانی كه موفق به كسب حد نصاب نمره قبولی شوند گواهی پايان‌دوره دريافت می‌كنند.
لازم به ذكر است، ثبت‌ نام كلاس‌های آموزشی اين مؤسسه در طول سال انجام می‌شود و زمانی كه تعداد شركت‌كنندگان به حد نصاب لازم برسد كلاس‌ها تشكيل می‌شود.
علاقه‌مندان به شركت در اين كلاس‌ها می‌توانند به آدرس ايالم، خيابان طالقانی، كوچه شهدای شوهانی، حسينيه امام علی(ع) مراجعه كنند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و -16روز