دوشنبه 22 مهر 1398

شهرستان ۵۰ هزار نفری آبدانان بیمارستان ندارد!

نبود فضاي مطلوب، عدم وجود پزشكان متخصص در زمينه‌هاي گوناگون، فقدان امكانات و خدمات پزشكي و كمبود كادر پرستاري، در آبدانان، باعث رنجش و نارضايتي مردم شده است.شهرستان 50 هزار نفري آبدانان در حال حاضر داراي يك كلينيك درماني است با ده تخت بستري كه متأسفانه، اسم آن را بيمارستان نهاده‌اند.نعمان مرادخاني يكي از شهروندان آبداناني گفت: همه روزه عده زيادي از مردم شهر و روستا براي انجام آزمايش و راديولوژي به بيمارستان مراجعه مي‌كنند، اما بعلت عدم امكانات، فقط تعداد كمي موفق به انجام امور درماني خود مي‌شوند و مابقي مجبورند كه با تحمل خسارتهاي مادي و روحي دست خالي برگردند و اين رفت و برگشت در طول هفته بايد تكرار شود.منصور اميدي يكي از فرهنگيان منطقه، ضمن ابراز ناراحتي از وضعيت بهداشتي درماني آبدانان اظهار داشت: در شهرستان آزمايشگاه و راديولوژي تخصصي وجود ندارد و مراكز درماني هم قادر به انجام مشكلات مردم نيستند در نتيجه مردم محروم آبدانان مجبورند براي كوچكترين كار پزشكي به شهرهاي اطراف مراجعه نمايند.علي احمدي شهروند آبداناني، مي‌گويد در سنوات گذشته تعدادي از مردم آبدانان در اثر نبود امكانات پزشكي و متخصصين مورد نياز در بين راه ايلام، آبدانان جان خود را از دست داده‌اند و باعث عزاي عموم مردم شده‌اند.وي با بيان اينكه كلنگ احداث بيمارستان جديد آبدانان به زمين زده شده اما تاكنون فقط 40% پيشرفت فيزيكي دارد، اضافه كرد: در هفته دو روز پزشك سنوگراف شخصي به آبدانان مي‌آيد و صدها نفر براي نوبت ثبت نام مي‌كنند و لاجرم بايد چند روز سرگردان شوند تا موفق به انجام يك سونوگرافي شوند.
 سفر وزير بهداشت اميدوارمان كرد
اقدام نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي و دعوت از وزير بهداشت و درمان و بازديد خانم دستجردي از شهرستان آبدانان، نقطه اميدي را در ذهن مردم ايجاد نموده است و به گفته وزير بهداشت اعتبار مطلوبي در بودجه سال 90 به بخش سلامت مناطق محروم تخصيص يافته است. وزير بهداشت و درمان در بازديد از مراكز درماني آبدانان گفت: رفع مشكلات سخت افزاري و تجهيزات و نيروي متخصص مورد نياز مراكز بهداشتي درماني استان ايلام بخصوص حوزه جنوبي آن در اولويت كاري وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي قرار دارد.خانم وحيددستجردي گفت: عليرغم خدمات زيادي كه در بخش سلامت به مردم شهرستان آبدانان ارائه شده است، اما تاكنون حق ايثار و فداكاريهاي اين مردم شريف ادا نشده است.وي به تأمين اعتبارات عمراني به ميزان 50% از طرف استانداري تأكيد كرد و اظهار داشت، كليه مسائل و كمبودهاي بهداشتي و درماني شهرستانهاي آبدانان، دره‌شهر و دهلران در قالب يك كميته كاري بررسي و در كوتاهترين زمان ممكن مرتفع مي‌شوند.در اين بازديد، علي عزتي، نماينده حوزه جنوبي استان ايلام، خدمات و امكانات درماني مردم اين حوزه را ناكافي دانست و از وزير بهداشت و درمان خواست نسبت به حل اين مشكلات و تأمين خواسته‌هاي بحق مردم همت گمارند.وي افزود: با تخصيص اعتبارات مورد نياز بدستور وزير بهداشت و تكميل بيمارستان جديد بيمارستان آبدانان و مركز بهداشت و درمان مورموري، وضعيت خدمات بهداشتي درماني مردم بهبود مي‌يابد.عضو كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي، گفت: با موافقت وزير محترم بهداشت و درمان، تعدادي از پزشكان عمومي بدون آزمون، وارد دوره تخصصي مي‌شوند تا پس از اتمام دوره تخصص، در مناطق محروم استان ايلام مشغول ارائه خدمات تخصصي به مردم شوند.لازم به ذكر است بيمارستان جديد آبدانان با 3 ميليارد و 700 ميليون تومان اعتبار و 40% پيشرفت فيزيكي در دست احداث است.
سيد حرمت‌ا... موسوي مقدم
نظرات ارسال نظر