اوضاع آشفته اینترنت در استان ایلام

از چند روز قبل تا کنون وضعیت اینترنت استان ایلام به حد فاجعه باری کند شده یا در اکثر ساعات حتی صفحات اینترنتی را باز نمی کند. از طرف مسئولان مخابرات استان تاکنون هیچ توضیحی در این خصوص همانند قبل ارائه نگردیده است. همچنین مشخص نیست مشکلات اینترنت سراسری است یا فقط مختص استان ایلام میباشد. پاسخی که اکثر مسئولان isp از پشتیبانی دیتای ایلام می شنوند نیز عباراتی مانند: مشکلی نیست" و "مشکل از شبکه خود شماست" و مشابه اینهاست"!.
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال