دوشنبه 1 مهر 1398

اوضاع آشفته اینترنت در استان ایلام

از چند روز قبل تا کنون وضعیت اینترنت استان ایلام به حد فاجعه باری کند شده یا در اکثر ساعات حتی صفحات اینترنتی را باز نمی کند. از طرف مسئولان مخابرات استان تاکنون هیچ توضیحی در این خصوص همانند قبل ارائه نگردیده است. همچنین مشخص نیست مشکلات اینترنت سراسری است یا فقط مختص استان ایلام میباشد. پاسخی که اکثر مسئولان isp از پشتیبانی دیتای ایلام می شنوند نیز عباراتی مانند: مشکلی نیست" و "مشکل از شبکه خود شماست" و مشابه اینهاست"!.
نظرات ارسال نظر