بررسی بودجه سال ۹۰ با حضور رئیس مجلس در مجمع نمایندگان ایلام

عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از بررسي بودجه سال 1390 در جلسه مجمع نمايندگان ايلام با حضور رييس قوه مقننه خبر داد.
به گزارش موج، شاپور پولادي در خصوص بودجه سال 1390 اظهارداشت: در جلسه اي که نمايندگان استان ايلام با رئيس مجلس شوراي اسلامي برگزار شد منتخبان مردم از اعتبارات کم استان ايلام در بودجه 1390 انتقاد داشتند.
نماينده مردم ايلام، ايوان، مهران، شيروان و چرداول در مجلس خاطرنشان کرد: رشد اعتبارات استان ايلام در بودجه سال 1390 نسبت به بودجه سال 1389 کاهش يافته به نحوي که ما مي بينيم رتبه ايلام در بين استان هاي کشور28 است.
عضو کميسيون عمران در مجلس شوراي اسلامي افزود: رئيس مجلس شوراي اسلامي هنگامي که جداول بودجه سال 1390 را مورد بررسي قرار داد از وضعيت کاهش اعتبارات بودجه استان ايلام در سال آينده اظهار تعجب کرد.
اين نماينده مردم درمجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: از ديگر مواردي که مجمع نمايندگان استان ايلام با رئيس مجلس شوراي سلامي مورد بحث قراردادند، برداشت از ميادين نفت و گاز با عراق بود و مقرر شد در جلسه شورا عالي امنيت ملي موضوع استحصال از منابع در دستور کار قرار گيرد.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به اين که استان ايلام هشت سال درگير جنگ تحميلي عراق عليه ايران بوده؛ شايسته نيست در حال حاضر هم در بودجه سال 1390 مورد بي مهري قرار گيرد.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -12روز