برگزاری نهمین جشنواره دانشجویان مخترع، مبتکر، نوآور و ممتاز بسیجی استان

نهمين جشنواره دانشجويان مخترع ، مبتکر،نوآوروممتاز بسيجي استان عصر روز پنج شنبه 12/12/89 با حضور جناب آقاي دکتر لاريجاني رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ،مهندس پولادي واقاي عزتي نمايندگان مردم استان درمجلس شوراي اسلامي ،مهندس اعلايي استاندار ايلام ،حجه الاسلام رحماني معاون سياسي­وامنيتي استانداري ،سردارکاکي­فرمانده سپاه اميرالمومنين­ايلام ،روساي دانشگاههاياستان ،دکترعلي محمدي رئيس دانشگاه وجمع زيادي از دانشجويان در محل سالن آيت اله حيدري برگزار گرديد.
درابتداي مراسم دکتر علي محمدي رئيس دانشگاه ضمن خيرمقدم به حاضرين ورياست محترم مجلس شوراي اسلامي به ارائه گزارشي از وضعيت آموزش عالي در استان قبل وبعد ازانقلاب اسلامي پرداخت که مورد استقبال وتوجه  جناب آقاي دکتر لاريجاني رياست محترم مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت .
دکتر لاريجاني باابراز خرسندي از گزارش دکتر علي محمدي گفت:توسعه وپيشرفت ايران اسلامي در سالهاي اخير از برکات انقلاب اسلامي مي باشد که بستر لازم را براي توسعه همه جانبه کشور فراهم کرده است وهمانطور که آقاي دکتر علي محمدي در گزارش خوب خود اشاره کردند در استاني که قبل از انقلاب 100دانشجو  وجوداشت الان  اين آمار  44000نفر مي باشد ودههاواحد دانشگاهي در استان  تاسيس شده است  که  آمار خوب ومورد قبولي مي باشد واين توسعه در همه جاي کشور اتفاق افتاده است.
اهداءلوح تقدير اطرف دکتر لاريجاني به رئيس دانشگاه
 در پايان مراسم لوح تقديري از طرف جناب آقاي دکتر لاريجاني رياست محترم مجلس شوراي اسلامي  در راستاي تقدير از زحمات دکتر علي محمدي رئيس دانشگاه درجهت برگزاري نهمين جشنواره دانشجويان مخترع ، مبتکر،نوآوروممتاز بسيجي استان به ايشان ارائه گرديد.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -9روز