شنبه 3 اسفند 1398

آخرین وضعیت خودکشی در ایران و استان ایلام

به گفته يكي از مقامات سازمان پزشكي قانوني در سه ماهه اول سال‌جاري در مقايسه با سه ماهه سال گذشته تعداد موارد خودكشي ثبت‌شده در اين سازمان 10درصد افزايش داشته است. همين منبع اعلام كرده به طور متوسط هر روز 10 نفر در كشور اقدام به خودكشي مي‌كنند. وي خاطرنشان مي‌كند: موارد خودكشي در كشور رقمي است بالاتر از آنچه در پزشكي قانوني ثبت و ضبط مي‌شود. پزشكي قانوني تنها مواردي از خودكشي را ثبت مي‌كند كه منجر به تشكيل پرونده قضايي مي‌شود، اين موارد اغلب خودكشي موفق يا منجر به مرگ هستند. بنابراين آمار خودكشي پزشكي قانوني شامل همه موارد اقدام به خودكشي نمي‌شود زيرا بخش قابل توجهي از موارد اصلا جنبه قضايي پيدا نمي‌كند و خانواده‌ها نيز ترجيح مي‌دهند در اين موارد بدون سروصدا فرد اقدام‌كننده به خودكشي تحت درمان قرار گيرد و تحت نظر پزشك متخصص درمان شود. 
متاسفانه آمار خودكشي به سرعت افزايش يافته و در حالي‌كه با توجه به نرخ خودكشي در كشور، ما در رديف كشورهاي با آمار پايين خودكشي بوديم اكنون در گروه كشورهاي با نرخ متوسط خودكشي قرار گرفته‌ايم. ميزان اقدام به خودكشي از 3/1 در هر صدهزار نفر جمعيت در سال 1363 به شش در هر صد هزار نفر در سال 1383 و سپس طي سال‌هاي 1384، 1385، 1386 به ترتيب به 8/5، 65/5 و 6/5 در صدهزار نفر جمعيت رسيد. به علاوه در برخي شهرهاي كشور ميزان خودكشي سال‌هاست از مرز هشدار گذشته و تا سرحد جوامع با نرخ بالاي خودكشي رسيده است. در سال‌هاي اخير بيشترين ميزان افزايش تعداد خودكشي در جمعيت 25 تا 34سال گزارش شده است. مقايسه نرخ خودكشي ايران با ديگر كشورهاي منطقه نشان مي‌دهد ايران بالاترين نرخ خودكشي در منطقه را دارد. اگرچه حلق‌آويز كردن شايع‌ترين روش به كار برده شده توسط مردان براي خودكشي است اما در زنان روش خودسوزي شايع‌تر گزارش شده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوي مركز پزشكي قانوني تهران نيز روش‌هاي شايع در مردان به ترتيب، دارآويختگي، دارو و سموم و اسلحه گرم و در زنان دارو و سموم و خودسوزي بوده است. خودسوزي يكي از روش‌هاي كمتر شايع در كشورهاي پيشرفته است كه در كشورهاي در حال توسعه‌اي نظير ايران از روش‌هاي شايع محسوب مي‌شود. نتايج يك تحقيق نشان مي‌دهد 27درصد از كل خودكشي‌ها در ايران از طريق خودسوزي انجام شده كه 71درصد از آنها را زنان تشكيل مي‌دهند. نتايج برخي از تحقيقات ديگر نيز اين موضوع را تاييد كرده و نشان مي‌دهند كه خودسوزي، روش مرسوم‌تر خودكشي در زنان به ويژه در استان‌هاي ايلام، كرمانشاه و لرستان است. همچنين خودسوزي در مناطق روستايي، استان‌هاي مرزنشين، استان‌هاي جنگ‌زده و مناطق كردنشين شيوع بيشتري داشته است. موارد خودكشي در ايران در آستانه بحران قرار دارد، به علاوه در برخي مناطق از مرزهاي بحراني نيز گذشته است. اگرچه عوامل كلان اقتصادي اجتماعي سهم بسزايي در بروز و شيوع خودكشي دارند كه به سادگي امكان اصلاح و كنترل آنها وجود ندارد، اما مي‌توان با تدوين و اجراي برخي برنامه‌هاي سلامت روان از شدت آلام و رنج‌ها كاست و جامعه را براي مواجهه با زندگي سخت و دشوار آماده‌تر كرد. 
نظرات ارسال نظر