اعلام نارضایتی نماینده ایلام از عدم اجرای مصوبات سفرهای گذشته هیات دولت

پولادي روز پنجشنبه در جلسه شوراي اداري شهرستان ايلام كه با حضور وزير معين دولت جناب آقاي نجار  وزير محترم كشور برگزار شده بود شركت نمود  و از عدم اجراي مصوبات سفرهاي گذشته در استان و شهرستان ايلام اظهار نارضايتي و از وزير معين خواست نسبت به اجراي مصوبات هيات دولت در سفرهاي گذسته در استان ايلام شامل اختصاص 150 ميليارد تومان به شبكه حمل و نقل استان،ايجاد 8 واحد صنعتي بزرگ ،افزايش پروازهاي هوايي  اقدام كند  و موارد ديگري كه كه بايد در جلسه هيات دولت تعيين تكليف و اعتبار لازم در بودجه سال 91 لحاظ گردد.پولادي در ادامه گفت متاسفانه دهياريها و شهرداريهاي استان ايلام از حداقل هاي اعتباري جهت پرداخت هزينه هاي جاري عاجز هستند و توان پرداخت حقوق را ندارند و بعلت عدم اعتبار هيچگونه خدماتي صورت نميگيرد كه وزارت كشور بايد توجه و عنايت بيشتري به استان ايلام داسته باشد.وي در ادامه گفت كنار گذر شمالي ايلام بعلت عدم اعتبار متوف شده است كه بايد اعتبار جهت تملك ادامه مسير و اجراي كامل آن تامين گردد. وي همچنين تامين آب شرب ايلام در ميان مدت و بلند مدت از سد سيمره و تامين اعتبار را خواهان بود و همچنين رفع مشكلات آب  روستاهاي بخش چوار را خواستار شد .عضو كميسيون عمران از وزير كشور خواست نسبت به تبديل دهستان ميشخاص به بخشداري را خواستار شدند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -8روز