سه‌شنبه 26 شهریور 1398

آغاز جلسه هیات دولت در استان ایلام با حضور رییس جمهور

جلسه هيات دولت با حضور رييس جمهور در استان ايلام تشكيل شد.
به گزارش خبرنگار اعزامي ايسنا به ايلام، رييس جمهور و اعضاي هيات دولت كه به منظور دور چهارم سفرهاي استاني ميهمان مردم استان ايلام هستند، دقايقي پيش پس از اتمام سفر به شهرستان‌هاي اين استان، نشست هيات دولت را برگزار كردند.
در اين جلسه، گزارش سفر به شهرستان‌هاي استان و همچنين مصوبات و پروژه‌هاي سه سفر گذشته مورد بررسي قرار مي‌گيرد و هيات دولت براي پيشبرد و تسريع در اجراي مصوبات و پروژه‌هاي عملياتي نشده تصميم‌گيري خواهند كرد.
اين جلسه هم اكنون به رياست دكتر محمود احمدي نژاد در محل استانداري ايلام در حال برگزاري است.
نظرات ارسال نظر