آماده همکاری در بخش آموزش عالی وگیاهان دارویی با استان واسط هستیم

رییس جهاد دانشگاهی ایلام :          

آماده همکاری در بخش آموزش عالی وگیاهان دارویی با استان واسط هستیم

سرکنسول عراق در کرمانشاه :از هرگونه همکاری آموزشی دوجانبه استقبال می کنیم

رییس جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام گفت :آماده هستیم در راستای همکاری های دوجانبه میان تهران ،بغداد تکنولوژی ودانش خود را به مراکز آموزش عالی استان واسط (استان همجوار ایلام ) انتقال دهیم و در بخش آموزش عالی و گیاهان دارویی با این استان همجوار خود،همکاری کنیم . 

روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام"ذبیح اله مهری پور" افزود:جهاد دانشگاهی دارای ظرفیت های آموزشی در سطح مراکز آموزش عالی کشور از جمله زیر مجموعه هایی به نام مرکز علمی کاربردی و مرکز گیاهان دارویی است که می توان در جهت انتقال آن به استان واسط با طرف عراقی ،وارد مذاکره شد.

مهری پور تاکید کرد:استان واسط به عنوان ظرفیتی بالقوه در کنار ما محسوب می شود و جهاد دانشگاهی واحد ایلام این آمادگی را دارد تا در سرمایه گذاری های خود در نقاط مختلف بویژه در چارچوب تحقق افق بلند این نهاد انقلابی مراکز آموزش عالی و گیاهان دارویی را در آنجا ،راه اندازی کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در جهاد دانشگاهی واحد ایلام بانک بذر گیاهان دارویی با ظرفیت خوبی راه اندازی شده ،اضافه کرد:جهت انتقال نشا و کاشت گیاهان دارویی در استان واسط که از نظر اقلیمی با مناطقی از استان ایلام فتشابه دارد،جهاد دالنشگاهی واحد ایلام آمادگی دارد.

اما سرکنسول عراق در کرمانشاه نیز در گفت وگویی با خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا" در در خصوص پایه گذاری روابط دو جانبه در بخش آموزش عالی میان ایلام و استان واسط در عراق گفت :ما در عراق از هرگونه روابطی با تهران استقبال می کنیم .

"محمد علی گلالی " اضافه کرد:بارها گفته شده که محدودیتی در برقراری روابط با جمهوری اسلامی از جمله در بخش آموزش عالی ودیگر زمینه های همکاری های مشترک نداریم .

پیشتر نیز دیپلمات سابق عراق در سرکنسولگری این کشور در کرمانشاه به خبرنگار ایسنا در ایلام گفته بود،در حال حاضر روابط خوبی میان مراکز آموزش عالی کرمانشاه ودیالی برقرار است که آرزو داریم این ارتباط میان ایلام و واسط هم ،ایجاد شود.

"عبدالستار جمیل السلمانی " تاکید کرد:چنانچه مقامات استان ایلام آمادگی داشته باشند با مراکز آموزش عالی استان واسط در مجاورت ایلام  همکاری کنند ما در عراق از آن استقبال خواهیم کرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 7روز