کارکنان بهره‌مند از تسهیلات خانه‌سازی دولت، از فهرست مسکن مهر ایلام حذف می‌شوند

مديرکل اداره تعاون استان ايلام گفت: کارکناني که در گذشته از تسهيلات خانه‌سازي يا زمين شهري دولت استفاده کرده باشند، از فهرست مسکن‌مهر حذف مي‌شوند.
"منوچهر تيموري" در گفت‌وگوبا خبرنگارخبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: يکي از فرآيند‌هاي نام‌نويسي از کارکنان متقاضي مسکن‌مهر، استعلام شرايط زوجين و خانواده آنها از سازمان مسکن و شهرسازي و مراجع ديگر است.
تيموري تاکيد کرد: در ميان استعلام‌هاي به عمل آمده، تعدادي از کارمندان که در گذشته از تسهيلات زمين شهري دولتي در ايلام استفاده کرده بودند، شناسايي و نام آنها از ليست متقاضيان مسکن‌مهر حذف شد، چرا که اين پروژه ملي تنها براي تامين مسکن افراد فاقد خانه به اجرا گذاشته شده است.
وي اظهار داشت: چنان‌چه کارمندي برحسب تصادف از فيلتر استعلام بگذرد و خانه خود را هم تحويل بگيرد، برابر آيين‌نامه مرتبط، مسکن تحويل داده شده به وي را عودت خواهيم کرد.
مديرکل اداره تعاون استان ايلام درباره زمان تحويل مسکن‌ مهر مشاغل آزاد نيز گفت: همه شاغلان بخش‌هاي آزاد جامعه که متقاضي مسکن مهر شده‌اند تا پايان امسال به تدريج خانه‌هاي خود را تحويل خواهند گرفت.
تيموري اظهار کرد: براساس برنامه‌ريزي‌هاي به عمل آمده، قراراست تا پايان امسال 1500واحد مسکوني در شهر ايلام تحويل متقاضيان داده شود.
مديرکل اداره تعاون استان ايلام همچنين خبر داد:200 متقاضي دره‌شهري واحدهاي مسکن مهر ،500 شهروند دهلراني ،480 شهروند مهراني و300 شهروند آبداناني، خانه‌هاي خود را در سال 90 تحويل خواهند گرفت.
به گزارش ايسنا، در گذشته در ايلام با حضور دكتراحمدي‌نژاد، 1920 واحد مسکوني کارکنان دولت تحويل متقاضيان شده بود.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -14روز