کوههای "شلم" ایلام برای چندمین بار طعمه حریق شد

کوههای "شلم" در استان ایلام طی سال جاری برای چندمین بار طعمه حریق شد تا وضعیت طبیعی این منطقه بکر به هم بخورد.

به گزارش خبرنگار مهر، با شروع فصل تابستان و گرم شدن هوا، طبق سالهای گذشته آتش سوزی در جنگلهای استان ایلام در چند منطقه آغاز شد و درختان بلوط استان علاوه بر تحمل گرد و غبار باید در انتظار زبانه های آتش نیز باشند.

در سال جاری زبانه‌های آتش درختان بلوط و مراتع کوه های "شلم" در بخش شرقی شهر ایلام را بارها در برگفته اند.

در آخرین آتش سوزی که عصر دیروز به وقوع پیوست، سه هکتار از مراتع و جنگلهای ارتفاعات ایلام در آتش سوخت ولی با اقدام به موقع تیمهای آتشنشانی از سرایت آتش به مناطق وسیعتر جلوگیری به عمل آمد.

برای چندمین بار است کوههای منطقه شلم ایلام که منطقه ای کاملا بکر است دچار طمعه حریق می شوند. در حادثه آتش سوزی دو هفته گذشته نیز 45 هکتار از جنگلها و عرصه های مرتعی استان ایلام در آتش سوختند.

حدود 87 درصد مساحت استان مرزی ایلام در غرب کشور را جنگل و مرتع تشکیل می دهد که سال گذشته نیز بر اثر آتش سوزی در جنگلهای استان ایلام خسارات جبران ناپذیری به طبیعت ایلام وارد شد.

نکته جالب توجه در این آتش سوزی این بود که بعد از خاموش شدن آتش در سطح کوه های شلم بعد از چند ساعات دوباره همین منطقه دچار آتش سوزی می شود.

35 گروه مهار آتش سوزی در عرصه های طبیعی مناطق مختلف استان ایجاد شده است و با توجه به شروع فصل گرما و امکان بروز آتش سوزی در جنگل ها و عرصه های طبیعی استان این گروهها بصورت شبانه روزی در مناطق مستعد حریق مستقر می شوند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -12روز