برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور استان ایلام

دکتر سید محمد طاهری مقدم به سمت ریئس دانشگاه پیام نور استان ایلام منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان ایلام ، به نقل از پرتال اخبار پیام نور ” مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور استان ایلام با حضور کارکنان و اساتید دانشگاه ها و معاونت استانداری ایلام و دکتر نجات بخش اصفهانی مدیر کل حوزه ریاست سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور کشور برگزار شد .
 در این مراسم مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه پیام نور ضمن تشکر از رئیس سابق دکتر نورایی دکتر سید محمد طاهری مقدم را به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور استان ایلام معرقی کرد.
دکتر نجات بخش اصفانی در این مراسم با اهدای لوح سپاس به ریاست قدیم و لوح تبریک به ریاست جدید از طرف دکتر زیاری رئیس دانشگاه پیام نور برای ایشان آرزوی موفقیت کرد.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و -16روز