دوشنبه 30 دی 1398

لقب محرومیت برازنده ایلام نیست/ سئوالات اساسی مردم از رئیس جمهور

 استان ایلام در آستانه چهارمین سفر رئیس جمهور و هیئت دولت قرار دارد این در حالی است که به رغم وجود منابع سرشار گاز و نفت در استان، لقب محرومیت برازنده استان اسلام نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در سه سفر به استان ایلام در سخنرانی ها و جلسات خود با مسئولان استان، اعلام کردند که مسئولان برای توسعه استان تلاش کنند و دستورات ویژه ای را نیز برای توسعه استان صادر کرد.

محمود احمدی نژاد بارها اعلام کرد که محرومیت حق استان ایلام است و باید وزیران نیز به این استان بیشتر سفر کنند.

در سه سفر هیئت دولت به استان ایلام مصوبات خوبی برای توسعه استان به خصوص در زمینه رفع بیکاری به عنوان بزرگترین مشکلات استان تصویب شد که در حال حاضر مردم استان از روند اجرای این مصوبات رضایت ندارند.

مسئولان استان ایلام نیز در این مدت برای اجرای مصوبات دولت در استان تلاش کرده اند اما این تلاشها مثمر ثمر نبوده است.

در این بین مسئولان استان ایلام با اعلام آمارهای غیرواقعی اعلام می کنند که مصوبات دولت در استان اجرایی شده است.

مسئولان از اجرای 98 درصدی مصوبات دولت در استان خبر می دهند در حالی که اصلا چنین رقمی در اجرای پروژه ها دیده نمی شود.

در بین سفر اول تا سوم رئیس جمهور سه استاندار در ایلام عوض شده است که این خود نشان می دهد مسئولان ارشد استان نیز برای توسعه استان به خوبی عمل نکرده اند.

مسئولان استان ایلام آمارهای غیرواقعی در مورد اشتغال در استان ایلام اعلام می کنند و آمارهایی را بیان می کنند که در استان کوچک و 600 هزار نفری ایلام اصلا دیده نمی شود.

رئیس جمهور به خصوص در سفر سوم دولت به ایلام برای توسعه بخش کشاورزی و دامداری دستورات ویژه ای صادر کرد که مسئولان استان در این زمینه موفق نشدند طرحی مناسب اجرا کنند.

بین سفر اول تا سفر چهارم دولت در استان ایلام همچنان مشکلات عمده مثل بیکاری، عدم توسعه کافی، عدم زیرساختها و اجرای طرحهای نیمه تمام در استان دیده می شود.

مسئولان استان ایلام با آمارهای غیرواقعی استان ایلام را استانی پیشرفته اعلام می کنند و گویی که هیچ مشکلی در این استان نیست و همه مشکلات را کتمان می کنند.

مسئولان استان ایلام باید جواب رئیس جمهور را در سفر چهارم در خصوص این کم کاری ها بدهند.

هم اکنون نرخ بیکاری در استان 600 هزار نفری در ایلام به طور غیر رسمی 25 درصد است. 120 هزار نفر  در استان ایلام تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی هستند. در استان ایلام طرح کلان اشتغالزایی در بخش صنعتی وجود ندارد و هم اکنون پتروشیمی ایلام در وضعیت راکدی به سر می برد.

در استان ایلام یک سینمای تخریب شده وجود دارد و در این استان سینما کلمه ای بیگانه است. در هشت شهرستان ایلام شهربازی استاندارد و پارکهای متنوع وجود ندارد و این استان به لحاظ امکانات بسیار محروم هستند و جوانان ورزشکار و قهرمان استان ایلام بعد از سالها هنوز از سالنهای ورزشی استاندارد رنج می برد.

سئوالات اساسی مردم ایلام از رئیس جمهور

مردم در این سفر از رئیس جمهور سئوالاتی دارند که این سئوالات شامل موارد زیر می شود.

- چرا استان کوچک ایلام با جمعیت 600 هزار نفری دارای بیشترین نرخ بیکاری در کشور است؟

- مسئولان استان ایلام طی این سالها برای توسعه استان چه کارهای اجرایی مهمی انجام داده اند؟

- چرا استان ایلام با توجه به وجود 11 درصد ذخائر گاز و چهار درصد ذخائر نفت کشور باید لقب محرومیت به خود بگیرد؟

- چرا قولها و دستورات و مصوبات مهم دولت در استان ایلام به جدی پیگیر و اجرا نمی شود؟

این چهار سئوال، سئوالات کلیدی و مشکلات اساسی مردم استان ایلام است که رئیس جمهور باید در خصوص رفع آنها و چرایی آن از مسئولان سئوال کند.

نظرات ارسال نظر